Op weg naar all-electric huizen

Worden corporatiedirecteuren straks aangeklaagd omdat ze miljoenen hebben verspild aan energiebesparing in plaats van aan all-electric woningen?