Zo stroomt het geld bij De Key

De dagen van de grote cijfers zijn weer aangebroken. Maanden is er gewerkt aan onze begroting voor 2016. Bijna 80 pagina’s tekst en cijfers zijn goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. Net als vorig jaar is de begroting in een plaatje samengevat. Dit toont hoe het geld bij De Key stroomt.

kasstromen de key 2016

Minder schulden

Een hoopvolle ontwikkeling is dat onze schulden bij banken met € 114 miljoen worden afgelost. Vijf miljoen daarvan wordt afgelost vanuit de exploitatie van woningen en bedrijfsruimten. De rest wordt betaald vanuit de verkoop van woningen en bedrijfsruimten. Eind 2016 resteert een schuld van € 1,25 miljard. Dat is overigens nog steeds te veel volgens toezichthouder WSW.

Meer bouwen

Onze opbrengsten uit verkoop gebruiken we niet alleen om onze schulden af te lossen. Zo’n € 89 miljoen gaat naar onze eigen bankrekening. Daarvan gebruiken komend jaar 21 miljoen voor investeringen in nieuwbouw. De rest wordt in de daarop volgende jaren geïnvesteerd. In de periode 2015 t/m 2020 verwachten we voor bijna kwart miljard euro aan nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. En onze schulden bij de banken zijn in 202o met nog eens € 146 miljoen gedaald. Dat scheelt weer flink aan rente.

Betaalbaarheid

Na een aantal zware financiële jaren ziet het financiële plaatje er dus weer iets gunstiger uit. We kunnen steeds meer investeren. Tegelijkertijd liggen de grote huurstijgingen achter ons. Gelukkig!

Maar ik moet wel een groot voorbehoud maken. Tot ieders verrassing wil de minister de verhuurdersbelasting na 2018 nog eens fors laten stijgen. Dat hebben we nog niet ingerekend.