Huisvest vluchteling tussen kopers

Amsterdam heeft een achterstand in het huisvesten van vluchtelingen die in Nederland mogen blijven*. De corporaties doen hun best om steeds meer vrijkomende woningen aan hen toe te wijzen. In 2015 gaat het om 1200 woningen voor vluchtelingen. En dat aantal zal de komende jaren ongetwijfeld nog stijgen.

statushouderVorige week stelde een huurder mij hierover een vraag: ‘Waarom moeten vluchtelingen alleen in corporatiecomplexen worden gehuisvest?’ Eerlijk gezegd had ik daar geen goed antwoord op.

Maar de huurder had goed over dit vraagstuk nagedacht. ‘Koop een aantal appartementen in het koopcomplex verderop in de wijk en verhuur die aan vluchtelingen. De aankoop daarvan financier je uit de opbrengsten van verkoop van huurwoningen’, stelde de huurder voor. ‘Zo krijg je een goede spreiding van vluchtelingen over de stad.’

En weer had ik mijn antwoord niet klaar. De gepresenteerde logica was groot; de spreiding over de stad is voor iedereen aantrekkelijk. Ik ga er dus maar serieus over nadenken.

.

* In het vakjargon heten deze vluchtelingen ‘statushouders’