Over Leon Bobbe

Werken met passie

Als socioloog ben ik altijd nieuwsgierig naar ontwikkelingen in de samenleving. Wat ik daar zie, verbind ik graag met de opgaven waarvoor organisaties staan. Ik heb passie voor de volkshuisvesting en voel me verbonden met onderwijsvraagstukken en biodiversiteit. Ik werk graag in een omgeving waarin mensen samen het verschil willen maken. Co-creërend gebruik makend van ieders talent en met oog voor de menselijke maat. Ik denk en ontwikkel graag mee en veranker zo nodig het gedachtengoed in compacte beelden, beleid en veranderingsstrategieën.

Ervaring

Het werken en toezichthouden bij diverse (semi) publieke en private organisaties heeft gezorgd voor een breed bestuurlijk perspectief, deskundigheid en ervaring. Relevant(st)e ervaringen zijn:

 • Bestuurder Lieven de Key
 • Bestuurder Dudok Wonen
 • Directeur Woonbond
 • Financieel Directeur Vannimwegen
 • Commissaris Parteon
 • Commissaris Boei BV
 • Vice-voorzitter Raad van Toezicht Montessori Scholengemeenschap Amsterdam
 • Commissaris Ik Bouw Betaalbaar
 • Commissaris Woonenergie
 • Bestuursvoorzitter VvE
 • Dagelijks Bestuur Amsterdamse Federatie Woningcorporaties

Meer info over mijn ervaringen op LinkedIn

Kennisoverdracht en voorzitterschap

Ik heb ruime ervaring als gastspreker en voorzitter van congressen en masterclasses. Op verzoek voer ik coachende gesprekken met mensen die zich verder wensen te ontwikkelen.

Persoonlijke competenties

“Leon Bobbe is sterk van en op de inhoud, iemand die observeert, luistert en eerst dan tot een oordeel komt. Hij heeft daarbij veel oog voor het proces van totstandkoming en vindt de weg ernaartoe zeker zo belangrijk als de uitkomst. Hij gunt zichzelf daarbij de tijd om intern en extern het gesprek te voeren en staat daarbij open voor beïnvloeding.”

Uit: Rapport Governance Inspectie (woningcorporaties), 26 februari 2020

Resultaten

“Leon Bobbe is de afgelopen jaren de drijvende kracht geweest achter het vormgeven van de nieuwe koers in beleid en uitvoering, het verankeren van de koers in de hele organisatie en het boeken van een aantal prachtige resultaten in lijn met die koers.”

rapportcijfer strategievorming: 9

Uit: Visitatierapport Woonstichting De Key, juni 2021

Bobbebank

De Bobbebank weerspiegelt mijn drijfveren.