Over Leon Bobbe

Werken met passie

Ik maak graag idealen bereikbaar. Dat gaat makkelijker vanuit een heldere bedrijfsstrategie en -positionering. Maar hoe bereik je dat in een steeds bewegende omgeving?

Mijn plezier is gelegen in het luisteren en spiegelen. En het verbinden van vragen en perspectieven. Een bedrijfsstrategie en onderliggende visie en missie moeten van grote eenvoud zijn om breed te kunnen delen en omarmen. Ik denk en ontwikkel graag mee. En veranker zo nodig het strategische gedachtengoed in compacte beelden en veranderingsstrategieen.

Als socioloog ben ik altijd nieuwsgierig naar ontwikkelingen in de samenleving. Wat ik daar zie, verbind ik graag met de opgaven waarvoor organisaties staan. Ik heb passie voor de volkshuisvesting en voel me verbonden met onderwijsvraagstukken en biodiversiteit. Ik werk graag in een omgeving waarin mensen samen het verschil willen maken. Co-creerend, gebruik makend van ieders talent en met oog voor de menselijke maat. 

Persoonlijke competenties

“Leon Bobbe is sterk van en op de inhoud, iemand die observeert, luistert en eerst dan tot een oordeel komt. Hij heeft daarbij veel oog voor het proces van totstandkoming en vindt de weg ernaartoe zeker zo belangrijk als de uitkomst. Hij gunt zichzelf daarbij de tijd om intern en extern het gesprek te voeren en staat daarbij open voor beïnvloeding.”

Uit: Rapport Governance Inspectie (woningcorporaties), 26 februari 2020

Resultaten

“Leon Bobbe is de afgelopen jaren de drijvende kracht geweest achter het vormgeven van de nieuwe koers in beleid en uitvoering, het verankeren van de koers in de hele organisatie en het boeken van een aantal prachtige resultaten in lijn met die koers.”

rapportcijfer strategievorming: 9

Uit: Visitatierapport Woonstichting De Key, juni 2021

Ervaring

Ik heb een rijke bestuurlijke, adviserende, toezichthoudende en inhoudelijke ervaring bij (semi) publieke organisaties en een adviesbureau. Meer info op LinkedIn