Waaraan wordt ons corporatie-geld besteed?

Volgens de boekhouders heeft De Key in 2014 bijna € 124 miljoen winst gemaakt. Dit betekent niet dat De Key € 124 miljoen extra op haar bankrekening heeft staan. Een zeer groot gedeelte van die winst is te danken aan de stijging van de marktwaarde van onze woningen. De Key is daardoor meer waard geworden maar heeft dat geld niet cash. Sterker nog, in 2014 heeft De Key € 6,5 miljoen meer uitgegeven dat er is binnengekomen. In termen van een gewoon huishoudboekje heeft De Key dus € 6,5 miljoen verlies gemaakt.

Regelmatig wordt mij gevraagd hoeveel geld er bij De Key binnenkomt en waar dit aan wordt besteed. Volgens bijgaand schema is er € 328 miljoen binnengekomen en € 334 miljoen uitgegeven. Enkele zaken zijn opvallend. We hebben bijna € 23 miljoen aan heffingen betaald, zoals de verhuurdersheffing. In 2012 hoefden we daar nog niets voor te betalen. Tegelijkertijd is er in 2014 meer dan € 190 miljoen naar de banken gegaan voor rente en aflossing. Dat is bijna net zo hoog als onze huurinkomsten! inkomsten uitgaven de key 2014 Het voordeel van leningen aflossen is dat de schulden van De Key zijn gedaald naar ca € 1,4 miljard. Maar dit is nog steeds een duizelingwekkend getal. Volgens het WSW heeft De Key nog steeds een te hoge schuld. Mede daarom blijft De Key leningen afbetalen. Dat leidt elk jaar tot minder rentebetalingen waardoor dit geld aan iets anders kan worden besteed, bij voorkeur voor de betaalbaarheid van het wonen. Wie kan daar tegen zijn?

.

Kijk hier voor het hele jaarverslag 2014 van De Key