Zorgen over of zorgen voor betaalbaarheid

Steeds meer mensen maken zich zorgen over de betaalbaarheid van huurwoningen. Die zorg leeft niet alleen bij corporaties maar gelukkig ook op steeds meer andere plaatsen. Maar de discussie gaat verder. Wie moet eigenlijk zorg dragen voor betaalbaarheid?

woonlast

Twee jaar geleden schreef ik hierover één van mijn best gelezen blogs. Daarin beschrijf ik dat de overheid altijd de eigenaar is geweest van het vraagstuk van de betaalbaarheid. Na de 2e wereldoorlog startte de overheid met het daarvoor betalen van de corporaties. Een halve eeuw lang ontvingen de corporaties jaren aanzienlijke bouw- en renovatiesubsidies om de woningen onder de kostprijs te verhuren.

Maar twintig jaar geleden sloeg het tij om. Corporaties werden nauwelijks meer betaald voor het betaalbaar maken van huurwoningen; het geld ging rechtstreeks naar de huurders via de huurtoeslag. Op dit moment zitten we zelfs in een omgekeerde wereld. Corporaties moeten aan het rijk extra belasting betalen voor het hebben van betaalbare huurwoningen.

Velen stellen nu de vraag of – ondanks al deze veranderingen – betaalbaarheid een kerntaak is van corporaties? Niemand kan ontkennen dat betaalbaarheid corporaties aan het hart gaat. Dat was indertijd ook de reden voor de overheid om corporaties te betalen voor het bouwen en beheren van goedkope huurwoningen. Maar nu dat geld niet meer wordt gegeven, is betaalbaarheid dan nog wel een kerntaak van corporaties? Of moeten we die taak laten liggen waar die vanaf het begin heeft gelegen: bij de overheid.

Ik merk dat daar bij corporaties verschillend over wordt gedacht. Die verscheidenheid hoort bij de corporatiewereld en moeten we blijven koesteren. Maar één gezamenlijke lijn zie ik wel bij alle corporaties. Zij maken zich allemaal zorgen over de betaalbaarheid. Maar tegelijkertijd betwijfelen ze ook of corporaties nog voor die betaalbaarheid kunnen zorgen. En als corporaties daar niet meer voor kunnen zorgen, wordt het steeds moeilijker – en ongeloofwaardiger – om te zeggen dat betaalbaarheid een kerntaak van corporaties is. Dat is het dilemma waar corporaties nu mee worstelen. Ik ben benieuwd hoe corporaties dit dilemma gaan oplossen.