Brandbrief voor betaalbaar wonen

Gooise gemeenten en corporaties waren deze week eendrachtig: wonen wordt onbetaalbaar en dat komt door de verhuurdersheffing. Minister, doe daar wat aan! Vooral mensen in de bijstand worden getroffen. Maar ook de middeninkomens tussen de €34.000 en € 43.000 hebben het zwaar. Een sociale huurwoning mogen zij van de minister niet huren. Maar betaalbaar wonen in de vrije verhuur of in de koop is voor hen nauwelijks mogelijk.

Rigo onderzocht hoeveel woningen er jaarlijks leeg komen voor woningzoekenden. Zo is de alarmerende schaarste in het Gooi zichtbaar gemaakt. Ongetwijfeld vormt het Gooi geen uitzondering. In andere regio’s zal het vaak niet beter zijn. Gedwongen door de verhuurdersheffing, verhogen ook daar veel corporaties hun huren. Woningen goedkoper dan € 550,- worden schaars. Niet voor iedereen is dat een probleem. Mensen met een inkomen boven de huurtoeslaggrens maar minder dan € 34.000 verdienen, kunnen nog wel betaalbaar wonen.

Het probleem is dus niet over de hele linie even groot. Daarom wordt er, naast het afschaffen van de verhuurdersheffing, vanuit het Gooi een tweede oplossing voorgesteld: verhoog de huurtoeslag voor mensen op bijstandsniveau. Dan kunnen zij ook een duurdere sociale huurwoning betalen. Dat dit nu niet kan, komt omdat boven een bepaalde huurprijsgrens de huurtoeslag wordt afgetopt. De allerlaagste inkomens kunnen daardoor, ondanks de huurtoeslag, alleen maar de laagste huren betalen. Maar dergelijke woningen komen elke maand zeer weinig beschikbaar.

In onderstaande grafiek zijn de verschillen in kansen zichtbaar. Behoor je tot de allerlaagste inkomensgroep dan heb je maar 4% kans op een woning. Is dat inkomen net wat hoger, dan stijgt de kans op een betaalbare woning hard. Maar zodra je een middeninkomen hebt, ben je weer bijna kansloos op de huurmarkt. Gemeenten en corporaties kunnen dit probleem niet oplossen. Dat kan alleen in den Haag. Daar kan men de aftoppingsgrens uit de huurtoeslag halen of wat aan de verhuurdersheffing doen.

kans op een huurwoning per inkomen

Hier vindt u het RIGO-rapport en de brandbrief

1 Comment

Reacties zijn gesloten.