NH Bouwstroom in de versnelling

Hoe krijg je de bouwketen anders georganiseerd? Acht Noord Hollandse corporaties en zes bouwbedrijven hopen dat te bereiken door elk jaar tenminste 750 woningen volgens nieuwe principes te bouwen: een modulaire, conceptuele en industriële aanpak.

Afgelopen week zette NH Bouwstroom een belangrijke stap. Het eerste project ging van start en de onderlinge verbinding en organisatieopbouw krijgen vorm. Niet alleen de samenwerking krijgt een gezicht. Ook het toezicht vanuit Raden van Commissarissen op het Netwerk krijgt vorm. In de komende fase wordt ook de samenwerking met gemeenten gezocht. Vooral om te bereiken dat er een uniform beoordelings- of certificeringskader komt.

De NH Bouwstroom wil snel en tegen zo laag mogelijke kosten kwalitatief goede en duurzame woningen bouwen. Ze werkt aan herhaalbare oplossingen die ook flexibel zijn. Het gaat om eengezinswoningen, appartementen en flexwoningen.

Als commissaris boeit mij de vraag wanneer de NH Bouwstroom een succes is? Het antwoord is uitdagend: de NH Bouwstroom is succesvol als de bouwketen structureel is veranderd. Dan heeft de NH Bouwstroom haar doel bereikt. Harry Platte, bestuurder van Parteon, constateerde dat we hier nog wel een scherpere omschrijving kunnen gebruiken.

De NH Bouwstroom werkt op basis van samenwerking. En dus in hoge mate op basis van vertrouwen. Dat is altijd kwetsbaar. Om mislukking te voorkomen zijn aan de voorkant kernwaarden benoemd en wordt breed gebruik gemaakt van ieders kwaliteiten. Betrokken professionals en trainees worden ondersteund en een professioneel ontwikkelpad wordt gefaciliteerd.

Netwerk van leren en verbeteren

NH Bouwstroom werkt hiermee als een ‘netwerk van leren en verbeteren’. Misschien is dit wat mij nog het allermeest aanspreekt. Want is dit niet waar corporaties ook voor zichzelf naar streven?

Deelnemers zijn: Eigen Haard, Woonwaard, Parteon, Rochdale, Woontij, Wooncompagnie, Ymere, Heddes, Bouwgroep Dijkstra Draisma, Fijn Wonen, MOOS, Homes Factory