Oorlog in Oekraine bevestigt noodzaak flexibel inzetbare woningen

Steeds frequenter worden we verrast door een extra woningvraag. Vluchtelingen zoeken een veilig huis in Nederland. Ook nu weer en elke keer lopen we achter de feiten aan. Telkens zijn we nog bezig met het opvangen van de vorige groep vluchtelingen, terwijl de volgende groep zich weer aandient. Dat moet toch anders!

Ons woningmarktsysteem is statisch. En ook onze woonruimteverdeling. Waarom kent Nederland niet een flexibel aanbod van woningen dat mee kan bewegen met de vraag. Een acute vluchtelingenstroom moet je tijdelijk kunnen huisvesten. En niet alleen in COA-opvang maar ook in een wat stabielere omgeving. En als het aantal vluchtelingen weer daalt, kunnen jongeren tijdelijk in deze woningen wonen.

5% flexibel

Maak in elke buurt een blok woningen beschikbaar voor tijdelijke bewoning. Dankzij tijdelijke contracten, komen daar continu woningen vrij. 5% van de woningen lijkt mij een mooi streven. Zo krijgen we een woningvoorraad die niet alleen toegankelijk is voor wachtlijsters, maar ook voor mensen in grote nood. Het is tijd voor verandering. Nu!