Help, hoe verduurzaam je corporatiebezit in VvE’s?

Voor SOM-seminars werk ik aan een seminar over verduurzaming van corporatie-bezit in VvE’s. Wat zijn hier de ambities van corporaties? Tot voor kort was dat voor de meeste corporaties makkelijk te beantwoorden: we volgen de meerderheid van de eigenaar-bewoners. Maar die vrijblijvend lijkt achterhaald. Vanuit wetgeving en akkoorden moeten corporaties actiever aan de slag. Maar wat is daarvoor nodig?

Ik moet eerlijk zeggen dat het een complex vraagstuk is. Waar begin je? Wat stel je centraal? Hoe blijf je elkaar begrijpen? Kortom, wat is er allemaal nodig? Om die vraag te beantwoorden, heb ik het speelveld maar in een schema gezet:

De uiteindelijke vraag is hoe een corporatie zich wenst te verhouden tot VvE’s. Actief of passief? Meedenker of richtinggever? Veelal wordt het antwoord snel gegeven. Maar als je doorvraagt, blijkt het vraagstuk toch veel complexer. De beantwoording van die vraag verschilt per VvE, maar is ook omgevingsafhankelijk.

klimaat-akkoorden

Het algemene speelveld wordt minder vrijblijvend. Vanuit Europa en Den Haag komt steeds meer dwang. Maar gelukkig ook meer financiële en regelgevende ondersteuning. Op basis van een warmtevisie, kunnen gemeenten ook steeds meer sturen. Hoe gaat de corporatie daarin mee? Of beter gezegd, hoe gaan VvE’s daarin bewegen?

In een VvE met corporatiebezit is het vraagstuk extra complex. Een corporatie moet eerst een duurzaamheidsvisie hebben en weten wat haar financiële polsstok is. Dan kan je het gesprek in de VvE beter voeren. Daar gaat het niet alleen om visie en ambitie, maar ook over de draagkracht van de eigenaar-bewoners. Gelukkig wordt landelijk hard gewerkt aan meer financiële faciliteiten, bijvoorbeeld via het Nationaal Warmtefonds. En tenslotte is het een ingewikkeld technisch vraagstuk. Beginnen we met isolatie of installatie? Sluiten we aan op een warmtenet? Wachten we op nieuwe innovaties of zetten we nu alvast de eerste stappen?

duurzaamheids-MJOP

Een praktische oplossing heeft De Alliantie gevonden. Die streeft voor elke VvE naar een meerjarige onderhoudsplanning voor duurzaamheid. Gewoon beginnen, meestal met kleine stapjes en gekoppeld aan het periodieke onderhoud. En voortdurend kijken waar kansen zich aandienen. Dat vraagt niet alleen denkkracht van het VvE-bestuur, maar ook van de ondersteunende VvE-beheerorganisatie. Wat kan je verwachten van een VvE-beheerorganisatie? Hoe snel groeien zij mee met het vraagstuk? Eerlijk gezegd heb ik daar nog weinig zicht op.

seminar

Vanuit al die vragen is het programma van seminar nu ingericht. Het vindt plaats op 12 mei, de inschrijving is geopend. Het is een seminar boordevol informatie en voorbeelden van meerdere corporaties. Niet alleen De Alliantie, maar ook Eigen Haard, Bo-Ex en Lieven de Key laten zien wat hun uitdagingen en successen zijn. In grotere gemeenten zit tot 40% van het corporatiebezit in een VvE. Maar ook in kleinere gemeenten is de uitdaging groot. Een omslag in het denken is onontkoombaar. Voor corporaties valt nog veel te ontdekken en te doen.