Waarom zou je jongeren huisvesten?

Natuurlijk moeten jongeren ook wonen. Maar in het geweld van vele prioriteiten schieten jongeren er toch vaak bij in. In een masterclass voor bestuurders ga ik binnenkort in op hun vraag hoe een corporatie zich kan onderscheiden met jongerenhuisvesting. En wat je hierover kan inbrengen bij het maken van prestatieafspraken. Er zijn vele inspirerende voorbeelden beschikbaar, maar het begint bij de vraag waarom een corporatie eigenlijk jongeren wil huisvesten.

Pas als de ‘waarom-vraag’ helder is, kan het echte gesprek worden gevoerd. Ter inspiratie heb ik daarom voor de masterclass wat visies, missies en strategieën van andere corporaties verzameld. Het zijn corporaties die voor jongeren bouwen, maar ieder van hen heeft andere ambities en motieven.

Goede mix

Parteon staat vermoedelijk model voor een gemiddelde corporatie als het gaat om jongerenhuisvesting. Zij willen mensen ‘een thuis te bieden’, en daar hoort volgens hun ‘koers’ een goede mix van woningtypen en doelgroepen bij.

Kleinere huishoudens

Talis neemt de trend naar kleinere huishoudens mee in haar strategie. In de nieuwbouw worden daarom vooral kleine woningen gebouwd. En nog spannender maakt Talis het door jaarlijks tientallen bestaande eengezinswoningen geschikt te maken voor ‘woningdelen’.

Communities

Portaal werkt hard aan ‘communities’. Dat zijn projecten waarin ‘gemengd wonen’ centraal staat. Allerlei doelgroepen worden gemengd, vanuit het idee dat ze veel voor elkaar kunnen betekenen. In bijna alle projecten nemen jongeren een belangrijke plaats in.

Dynamiek van de stad

Lieven de Key vindt starters van onmisbaar belang voor de dynamiek van Amsterdam. Zij bouwt daarom in hoofdzaak voor jongeren en studenten. Hierbij veel aandacht voor communities waarin verschillende groepen jongeren samen aan hun toekomst bouwen.

Alleen voor jongeren

De meest uitgesproken corporatie is de SJHT in Twente. Vanuit een emancipatoire doelstelling bouwt SJHT uitsluitend voor jongeren, waaronder ook studenten. Opvallend genoeg richtte de SJHT zich tot voor kort uitsluitend op jongeren die in aanmerking kwamen voor huurtoeslag. Die inkomensgrens hebben ze nu gelijk getrokken met de ‘inkomensnormen van de Europese Commissie’. Dus komt de zogenaamde ‘secundaire doelgroep’ van corporaties ook in beeld bij de SJHT.

Meer dan een missie

Nu gaat het bij jongerenhuisvesting natuurlijk niet alleen om een missie en strategie. Het gaat natuurlijk ook om de plaatselijke politieke context en de passie van de bestuurder. Maar uit mijn zoektocht blijkt dat een compacte weergave van visie, missie en strategie kan helpen bij het voeren van het juiste gesprek en het werken aan nieuwe prestatieafspraken.

Ik ben benieuwd hoe straks het gesprek in de masterclass verloopt.