Hoe betalen we de energie-transitie?

De Key wil aardgasvrije woningen met energie van ‘groene’ bronnen. Bronnen het liefst in de directe omgeving van de woning.’ Hiermee opende ik recent mijn toespraak voor de PvdA-werkgroep ‘sociaal duurzaam’. Ik was uitgenodigd om na te denken over de financiering van deze energietransitie.

Ik heb daar wel ideeën over. Ik vind vooral dat de huurder niet moet opdraaien voor de kosten van de energietransitie. Maar hoe wordt die rekening dan wel betaald?

Diederik Samson

Recent legde Diederik Samson in Trouw de ambitie van het kabinet uit. In 2030 moeten twee miljoen woningen van het gas af. Klinkt mooi maar hoeveel gaat dat kosten? De meeste schattingen die ik hoor, liggen tussen de € 20.000 en € 60.000 per woning. Voor de Amsterdamse corporaties zou dat een investering betekenen die ligt tussen de € 1,2 en 3,6 miljard. Alleen al tot aan 2030 dus!

Kunnen de corporaties dat opbrengen? Jaarlijks presenteert de minister de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties. Daaruit blijkt dat de Amsterdamse corporaties de komende vijf jaar samen maximaal € 42 miljoen extra kunnen investeren in woningverbetering. En dat kan alleen als huurders daarvoor een huurverhoging betalen. Zonder huurverhoging is de ruimte om te investeren nog minder. Zo gaat de energietransitie dus nooit lukken.

Woningen verkopen

Kunnen we hiermee de ambities van Samson ten grave dragen? Ik hoop het niet. Meer hulp van het kabinet ligt voor de hand. Maar als dat niet gebeurt, komt onontkoombaar een andere route in zicht voor De Key: ‘Jaarlijks enkele honderden woningen verkopen en het vrijkomende geld investeren in de resterende woningen. Alleen dan blijft duurzaam wonen ook betaalbaar’, was mijn afsluitende conclusie bij de PvdA.