Besturen met hulp van ‘4P-stuur’

De Key wil een ‘ronde organisatie’ zijn. In een ronde organisatie zijn verantwoordelijkheden breed belegd en wordt samengewerkt vanuit een heldere en gedragen visie en missie. Bij zo’n organisatie horen integere medewerkers met goede communicatieve vaardigheden. Maar om dat te bereiken, is goed stuurmanschap van de bestuurder nodig. Hoe ziet dat er uit?

Bij De Key is daarvoor een ‘4P-stuur’ ontwikkeld. In dit stuur zijn vier perspectieven samengebracht. Een bestuurder moet aandacht besteden aan alle vier de stuur-perspectieven in onderlinge verbinding.

Klant en maatschappij

Het meest herkenbare perspectief is de ‘klant’. We moet iets leveren waar voldoende vraag naar is. En onze producten moeten onderscheidend en herkenbaar zijn voor klanten.

Diagonaal tegenover deze klant-orientatie staat het maatschappelijke perspectief. Met alleen ‘tevreden klanten’ zijn we er niet. De maatschappij stelt ook bepaalde eisen aan organisaties en producten. Bij woningcorporaties kan je denken aan de wens om ook (zeer) kwetsbare groepen te huisvesten. Of om duurzame huizen te bouwen. Niet elke klant zit daar op te wachten maar voor de legitimiteit van de organisatie is sturen vanuit het maatschappelijk perspectief van levensbelang. Alle medewerkers moeten zich daarvan bewust zijn. Dus niet alleen alert zijn op de klantvraag, maar ook scherp op legitimiteit en verantwoording richting maatschappij en toezichthouders.

Beheersing en beweging

De tweede diagonaal in het 4P-stuur gaat over de inrichting van de organisatie. Op deze diagonaal staat ‘interne beheersing’ tegenover ‘beweging’.

‘Interne beheersing’ vraagt vooral om een goede inrichting en naleving van processen. Dat draagt bij aan een efficiente bedrijfsvoering. Maar te veel aandacht voor de interne beheersing heeft het gevaar dat een organisatie niet snel genoeg kan meebewegen met nieuwe vragen vanuit de klant of maatschappij.

Die benodigde ‘beweging’ vraagt flexibiliteit. Daarvoor moet je vooral ruimte geven aan medewerkers. Ruimte om zichzelf en de dienstverlening te verbeteren en te ontwikkelen. De werknemer moet die ruimte ook (willen) gebruiken. Naarmate veranderingen in de maatschappij sneller gaan, wordt voor de bestuurder het faciliteren en uitnodigen van deze ‘beweging’ steeds belangrijker.

Voorkomen tunnelvisie

Hoe helpt het 4P-stuur in de praktijk? Bij mijzelf voorkomt het tunnelvisie; het dwingt me om te blijven sturen op meerdere perspectieven. Tegelijkertijd biedt het 4P-stuur de organisatie een gezamenlijke taal. Bij De Key wordt het met name gebruikt om verander-agenda’s of jaarplannen te ordenen. De thema’s die daarin spelen, plaatsen we in het 4P-stuur. Dat geeft niet alleen een goed totaaloverzicht. Je ziet ook of bepaalde perspectieven worden verwaarloosd of te veel aandacht krijgen. Hiermee is het 4P-stuur niet alleen interessant voor de bestuurder maar voor alle collega’s bij De Key.