Grote leeftijds-kloof in sociale huur

Hoe oud zijn onze huurders? Voor het eerst rapporteert De Key hierover in het binnenkort te verschijnen jaarverslag 2017. De cijfers tonen een grote leeftijdskloof in de sociale huur.

De huurders bij De Key hebben twee soorten huurcontracten. Driekwart van de huurders heeft een contract voor onbepaalde tijd. In de sociale huur ligt hun gemiddelde leeftijd ligt tegen de 60 jaar*. Die leeftijd is zo hoog omdat de meeste huurders tientallen jaren in hun huurwoning blijven wonen. In de vrije sector is men gemiddeld 39 jaar.

Een kwart van onze huurders heeft een contract voor bepaalde tijd. Dat zijn jongerencontracten en short-stay- en campuscontracten voor studenten. Hun gemiddelde leeftijd is 24 jaar. De jongeren hebben gemiddeld een iets hogere leeftijd (25 jaar). De leeftijd van jongeren zal de komende jaren nog gaan stijgen**.

Deze cijfers tonen dat onze sociale huurwoning vooral het domein van ouderen is. Dat moet evenwichtiger worden. Daarom gaat De Key voor jongeren de kans op een woning vergroten. Dat doen we door veel nieuwe jongerenwoningen te bouwen. En door in de bestaande voorraad een groot deel van de vrijkomende reguliere woningen te verhuren met een jongerencontract (in 2017 ca 42%).

.

* In het schema staat een leeftijd van 55+. Dat komt omdat we niet alle geboortedata direct uit onze digitale systemen kunnen halen. Dat geldt met name bij huurcontracten die meer dan 30 jaar geleden zijn afgesloten. Onze data melden gemiddeld 55 jaar; gecorrigeerd voor de ontbrekende geboortedata is het aannemelijk dat de gemiddelde leeftijd tegen de 60 jaar ligt.

** De stijging van de leeftijd bij jongerencontracten komt omdat door het vernieuwde woonruimteverdelingssysteem jongere jongeren vanaf 2018 een kleinere kans op een woning hebben.