3,6 maandhuur naar de rijkskas

De komende jaren gaan woningcorporaties aanzienlijk meer belasting betalen. Het houdt niet op bij de verhuurdersheffing. Nieuwe belastingsaanslagen bedreigen corporaties.

Begin deze eeuw besloot de regering om corporaties vennootschapsbelasting te laten betalen. Geraamde jaarlijkse inkomsten voor het rijk: € 500 miljoen. Maar de regering zag over het hoofd dat corporaties nog compensabele verliezen hadden. Dat geld kwam voorlopig dus niet binnen. Daarom werd de verhuurdersheffing van € 1,7 miljard geïntroduceerd. En recent kwamen daar nog wat heffingen bij.

nieuwe belastingen

Hoe ziet het financiele plaatje er nu uit? Onze vijfjarenprognose geeft een onthutsend beeld. In 2022 heeft De Key namelijk geen compensabele verliezen meer. Daarom betalen we vanaf 2022 meer dan € 12 miljoen aan vennootschapsbelasting.

Tegelijkertijd blijft ook de verhuurdersheffing explosief stijgen omdat de WOZ-waarde hard stijgt. Om die verhuurdersheffing in grote steden niet te veel te laten stijgen, was de WOZ-waarde gemaximeerd op € 250.000. Maar nu blijkt dit plafond gewoon mee te stijgen met de waardeontwikkeling van woningen. Dit zorgt dus maar voor een beperkte rem op de stijging van de verhuurdersheffing. Tussen 2016 en 2022 stijgt de verhuurdersheffing voor De Key van € 21,5 miljoen naar € 37,9 miljoen.

3,6 maandhuur naar rijkskas

Daar komt nog een saneringsheffing van € 2,2 miljoen bovenop. In 2022 in totaal dus € 52,4 miljoen voor de rijkskas. Dit betekent dat in 2022 bij De Key van elke sociale huurwoning de eerste 3,6 maand van de huurinkomsten rechtstreeks naar de rijkskas gaat*. En dan laat ik nog even alle andere heffingen of belastingen van gemeenten, waterschappen en het rijk buiten beschouwing.

Korting

Er is nog wel een verzachtende omstandigheid. Op dit moment kunnen corporaties een korting krijgen op de verhuurdersheffing voor elke goedkope nieuwbouwwoning. Omdat De Key veel bouwt, gaan we voor het jaar 2022 uit van een korting van € 14,7 miljoen**. Of we die korting werkelijk ontvangen, is zeer onzeker. Die kortingspot schijnt nu al bijna leeg te zijn. Bovendien is deze korting bedoeld voor het betaalbaar houden van nieuwbouw. Dat is dus geen voordeeltje voor de huurders van bestaande woningen. Voor die woningen blijven we dus 3,6 maandhuur aan het rijk betalen.

Van staatssteun naar corporatiesteun

Officieel zijn corporaties ‘staatssteun ontvangende organisaties’. Dat klopt dus van geen kant meer. Niet de staat steunt corporaties, maar corporaties steunen de staat. Volgens mij een omgekeerde wereld. En daar zijn uiteindelijk huurders en woningzoekenden de dupe van.

.

* de vennootschapsbelasting en saneringsheffing is niet in zijn geheel maar proportioneel toegerekend aan sociale huurwoningen

** de korting bedraagt € 20.000 per nieuwbouwwoning met een huur tot 597 euro