Historisch bouwrecord sociale huur

In Amsterdam bouwt De Key 3.500 nieuwe sociale huurwoningen. Tegelijkertijd worden er 1.200 sociale huurwoningen verkocht. Dat staat in de (vijf)jarenbegroting 2018 – 2022 van De Key. Per saldo komen er dus 2.300 sociale huurwoningen in Amsterdam bij.

Elk jaar laat ik in een blog zien hoe het geld bij De Key de komende jaren wordt ingezet. Meestal met een simpel stroomschema. Dat lukt me dit jaar niet. Dat komt omdat ons bezit over drie bedrijfsonderdelen moet worden gesplitst. Dat leidt tot drie stroomschema’s met ook nog eens geldstromen tussen de drie onderdelen. Dat valt in een blog niet uit te leggen. Daarom houd ik het deze keer dus beperkt. Ik beschrijf voornamelijk hoe het geld stroomt in het bedrijfsonderdeel met sociale huurwoningen*.

Investeringen

De investering in 3.500 nieuwbouwwoningen kost De Key € 460 miljoen. Tegelijkertijd investeren we in Amsterdam, Diemen en Zandvoort € 136 miljoen in woningverbetering, onder andere in de energietransitie van ons bezit.

Deze investeringen worden betaald uit de verkoop van bedrijfs onroerend goed en woningen. Dat levert € 400 miljoen op. En uit de reguliere woningexploitatie komt nog eens € 190 miljoen vrij. De investeringen worden dus bijna geheel uit deze opbrengsten gefinancierd.

Historisch bouwrecord

In 2018 bestaat De Key 150 jaar. In dit jubileumjaar staan er 1.400 sociale huurwoningen in de steigers. Waarschijnlijk had De Key nooit eerder zo veel sociale huurwoningen tegelijkertijd in aanbouw. Dat betekent dus een historisch bouwrecord in een historisch jaar. In deze tijd van grote schaarste, komt zo’n bouwrecord goed uit.

Leningen

Ons geld gebruiken we niet alleen om te investeren. De Key heeft namelijk voor € 1.245 miljoen geleend. Daarvoor betaalt De Key jaarlijks bijna € 50 miljoen rente. De komende vijf jaar wordt voor € 131 miljoen** aan leningen afgelost. Dat scheelt bijna € 6 miljoen per jaar aan rente. Dat geld gaat straks dus niet meer maar de bank maar wordt in onze sociale huurwoningen geinvesteerd.

__________________________________________

* in vaktermen heet dat ons Daeb bezit

** deze aflossing is mogelijk omdat het niet-Daeb bedrijf een deel van haar leningen aflost aan het Daeb bedrijf