Emotie-trends

De stad wordt drukker, maar mijn werkdruk neemt af. Dat is het effect van de vakantieperiode. Het is een periode waarin media naarstig op zoek zijn naar komkommernieuws en emotietrends. De lokale politiek bestookt ons nog even de laatste soundbites, het liefst in 140 tekens. In den Haag wordt in stilte gebouwd aan een nieuw kabinet.

Al mijmerend denk ik na over het jaar dat gaat komen. Ongetwijfeld zal de strijd om de stad onverminderd doorgaan; elke maand zal zich wel weer een andere groep aandienen die zich achtergesteld ziet. Of lokt Airbnb weer een ontwrichtende beweging uit.  Tegelijkertijd blijft de gemeente zoeken naar nog meer woningen voor kwetsbare mensen. Want deze mensen moeten van de overheid zelfstandig wonen. Nieuw in de stad is de energietransitie. Partijen buitelen over elkaar heen op zoek naar gasloze woonconcepten. Iedereen roeptoetert oplossingen. Soms ook met oude ideeën die al lang begraven hadden moeten worden.

Hectiek

De rol van De Key in deze hectiek is deels overzichtelijk. Er zit een enorme bouwstroom in de pijplijn, waaronder ook appartementen die voldoen aan de energieneutrale nieuwbouwnormen van 2021. Steeds meer daken worden gevuld met zonnepanelen, hopelijk ook via zonnecooperaties zoals recent gestart op ons dak van de Entrepotbrugwoningen. Nog meer woningen van De Key worden extra geisoleerd en stapsgewijs gaat het gas er af. De gemiddelde leeftijd van onze huurders is nu 55 jaar. Door meer starters te huisvesten, zal die leeftijd hopelijk een beetje dalen. 

Residualisering

Tot zo ver is ons werk redelijk overzichtelijk. Dat geldt niet voor het huisvesten van kwetsbare mensen. Dat is het ingewikkelste vraagstuk dat voor ons ligt. Waar vroeger andere maatschappelijke organisaties kwetsbare mensen huisvestten, wordt nu steeds meer een beroep op corporaties gedaan. In beroepstermen heet dat ‘residualisering’ van onze doelgroep. Eenvoudiger gezegd, we richten ons de onderkant van de samenleving. Als die residualisering doorgaat, staat De Key straks voor de vraag hoe zij haar werk hierop inricht. Gaan wij werken zoals sociale huisvesters in Engeland, Frankrijk of België? Die lijken meer op sociale instellingen dan huisvesters. 

Nieuw beleid

Wacht De Key de ontwikkelingen af? Of gaan wij nog meer voorsorteren op de residualisering? Het is een ingrijpend en steeds actueler vraagstuk. Ik heb voorlopig een hele vakantie om daar over na te denken. En maar eens afwachten wat het nieuwe kabinet (en volgend jaar het nieuwe college van B&W) van corporaties verwacht.