Woon-agenda 2025 ontneemt jonge mensen woonkans

Het lot mag niet meer bepalen wie er in een woning komt. Daarom stopt de gemeente in 2018 met de huidige wijze van verloten. Dit staat in de concept Woonagenda 2025 van de gemeente Amsterdam.

Dat is slecht nieuws voor jonge mensen. Als jonge starter sta je namelijk altijd achterin de rij. Zonder loten heeft een woningzoekende een lange inschrijfduur nodig om aan een woning te komen. Daarom heeft Amsterdam jaren geleden het loten ingevoerd. Loten geeft jonge mensen tenminste nog een kans. Maar dat wil de gemeente nu afschaffen.

Zijn jonge mensen straks dan helemaal kansloos? Nee, sinds vorig jaar kunnen mensen jonger dan 28 jaar reageren op woningen die worden verhuurd met een 5-jaarscontract. Een woning met een tijdelijk contract kan een jongere dus nog wel krijgen maar een woning met een vast contract zit er straks niet meer in.

Maar ook bij woningen met een tijdelijk contract is loten van belang. Als ook hier loten wordt afgeschaft, hebben jonge mensen alleen een kans op een woning als ze bijna 23 of bij 28 jaar zijn. Dat is het gevolg van het inschrijfduursysteem zoals dat nu geldt*.

Als Amsterdam dus stopt met loten dan hebben twintiger geen kans op een woning met een vast contract. En voor een woning met een tijdelijk contract maak je alleen een kans als je precies de juiste leeftijd hebt. Is dat nu eerlijk? Dat lijkt mij niet. Hopelijk staat er in de definitieve Woonagenda beter nieuws voor jonge mensen.

Nieuwsgierig naar andere inspraakreacties hierover? Onderaan deze blog staat de link naar de reactie van onze huurderskoepel Arcade.

loten 2

* woningen met een tijdelijk contract worden aangeboden voor mensen met een maximale leeftijd van 22 of 27 jaar. Als er niet wordt geloot, krijgt de woningzoekende met de langste wachttijd de woning. In de praktijk is dat (bijna) altijd iemand die deze maximale leeftijd al heeft bereikt.
Arcade inspraakreactie Woonagenda 2025