Hoeveel geld kan De Key extra besteden?

Hoeveel kan De Key nog investeren in nieuwbouw, woningverbetering en betaalbaarheid? Om gemeenten en huurders daar zicht op te geven, publiceert de minister jaarlijks de ‘indicatieve bestedingsruimte woningcorporaties’. Die bestedingruimte kan je zien als een maximaal extra te besteden bedrag. Besteedt een corporatie meer dan dat bedrag, dan kan het aan de stok krijgen met de landelijke toezichthouders. 

Recent ontvingen we de cijfers* over De Key. Voor nieuwbouw kan De Key nog € 169 miljoen extra investeren. Dat geld moet dan wel worden geleend. Voor zowel woningverbetering als huurmatiging is er nul euro extra bestedingsruimte. Al deze cijfers van de minister zijn gebaseerd op onze meerjarenbegroting. Daarin staat al een flink investeringsprogramma voor woningverbetering, energietransitie en nieuwbouw (ca. 600 woningen per jaar). Het huurbeleid is gematigd. 

De cijfers van de minister laten zien dat De Key financieel gezond is. Maar tegelijkertijd toont het dat er eigenlijk geen extra bestedingsruimte is. Daar zal niet iedereen blij mee zijn. Zo ontving ik recent een brief van een aantal bewonerscommissies met het verzoek om de huren nog meer te matigen. Het ging immers weer goed met De Key, zo stelden zij. De cijfers van de minister laten zien dat die ruimte er niet is. Ik had het liever ook anders gezien. Ik troost me met een ander cijfer. Uit de laatste Aedes Benchmark blijkt namelijk dat De Key behoort tot de corporaties met de laagste huren. Gelukkig veranderen de cijfers van de minister daaraan niets. Onze huren blijven tot de laagste behoren, ook in de toekomst.

* Lees alle cijfers op http://www.woningwet2015.nl