Verdelen naar inkomen zit er even niet in

Het had zo mooi kunnen zijn. Bij 20% van onze huurders wordt op 1 juli 2016 de huur niet verhoogd, bij sommigen zelfs verlaagd. Vooral mensen met een laag inkomen met een hogere huur profiteren.

Maar vergeet dit mooie vergezicht. Want de 1e Kamer is gaan treuzelen. Hierdoor is een hogere huurverhoging voor onze huurders met een hoger inkomens niet mogelijk. En omdat het benodigde geld ergens vandaan moet komen, gaan de laagste inkomens de rekening betalen. Dat is wrang. Ik begrijp niet waarom wij de lasten niet naar draagkracht mogen verdelen.

4.1.2P1
1e Kamer
Gelukkig hoeven we de effecten ook niet te overdrijven. Want dit jaar krijgen vele huurders slechts een huurverhoging van 0,6%. En ook over de hele linie vraagt De Key straks een bescheiden huurverhoging. Het wordt een huurverhoging waarmee de verhoging van de verhuurdersheffing niet kan worden betaald. Maar daar hebben we bewust voor gekozen, ondanks dat Amsterdamse corporaties veel meer verhuurdersheffing betalen dan in de rest van het land*.

Hoe de huurverhogingen bij De Key er precies gaan uitzien, weet ik nog niet. Daarover beslissen we binnenkort. Wat ik wel weet, is dat het getreuzel in de 1e Kamer mij een forse kater heeft bezorgd. Ik vermoed dat ik niet de enige ben.

.

*De hoogte van de verhuurdersheffing is gekoppeld aan de WOZ-waarde. En die is erg hoog in Amsterdam.