Bij wie wordt de huur in 2016 verlaagd?

Op 1 juli 2016 stijgen de huren met gemiddeld 1%. Dat geldt voor corporatiehuurders met een inkomen tot ca € 34.678,-. Dat heeft de minister deze week bepaald*. Daarmee komt een eind aan de hoge huurverhogingen om de verhuurdersheffing te kunnen betalen. Maar geldt die 1% huurverhoging nu voor iedereen? Dat is niet waarschijnlijk.

huurverhogingCorporaties mogen sommige huurders namelijk een hogere huurverhoging aanzeggen, oplopend tot 4,6%. De hoogste percentages gelden voor huurders die gezien hun inkomen te goedkoop wonen. Maar ook bij alle andere huurders mag de corporatie de huur extra verhogen tot maximaal 2,1%. De corporatie kan bijvoorbeeld de huur extra verhogen waar huurders, gezien de kwaliteit van de woning, een lage huur betalen.

Maar als deze huurders zo’n extra huurverhoging krijgen, stijgen de huren gemiddeld meer dan 1%. En dat is niet de bedoeling. Dus tegenover huurverhogingen boven de 1% moeten ook huurverhogingen staan die lager zijn dan 1%. Of wellicht zelfs huurverlagingen. De Key moet nog bepalen, wat zij gaat doen. Daarover wordt ook advies gevraagd aan onze huurderskoepel Arcade. Ik ben benieuwd wat het gaat worden.

.

* Deze lage huurverhoging in 2016 hoort bij het sociaal huurakkoord dat Aedes en Woonbond vorig jaar hebben afgesloten