waarom tijdelijk huurcontract nodig is

Binnenkort wordt in 2e Kamer beslist over het 5-jarig huurcontract voor jongeren onder de 28 jaar. Door de gemeentebesturen van Amsterdam en Utrecht was daarom verzocht. Daar hadden zij een goede reden voor. Vooral in deze steden komen jongeren steeds moeilijker aan een woning. Dat komt omdat huurders sociale huurwoningen nauwelijks verlaten zodra ze die hebben bemachtigd.

Dat ze niet vertrekken is begrijpelijk. Zij wonen vaak tegen aantrekkelijke prijzen en op gewilde locaties. Maar het gevolg daarvan is dat werkende jongeren nauwelijks nog aan de bak komen in de sociale huursector.

Het jongerencontract moet er voor zorgen dat er steeds opnieuw woningen voor jongeren beschikbaar komen. Dat dit hard nodig is, bewijst de scheve leeftijdsopbouw bij De Key. Slecht 3% van de huurders is jonger dan 28 jaar*. Terwijl bijna een derde deel van de huurders 60 jaar of ouder is. Dat wil De Key veranderen.

leeftijd de key 2015

De Key streeft er naar dat jongeren ook in Amsterdam kunnen wonen. Ook zij moeten de kans krijgen om een aantal jaren in het meest gewilde deel van Nederland te wonen. De Key kijkt er daarom naar uit om met het jongerencontract te kunnen gaan werken. Dan zullen het aantal huurders van 18-27 jaar (de periode dat je een jongerencontract kan krijgen) en 28-32 (de uitloopperiode voor het jongerencontract) er heel anders uit gaan zien.

.

* Dit is het percentage van de huurders waarvan we de leeftijd kennen. Van een klein deel kennen we de geboortedatum niet, dat zijn meestal ouderen. Het percentage jongeren zal in werkelijkheid waarschijnlijk dus nog iets lager zijn.