Iedere huurder een eigen zonpaneel?

‘We gaan graag aan de slag met het opwekken van duurzame energie.’ Dat vertelde Henk Geurtsen, voorzitter van onze huurderskoepel Arcade, tijdens mijn kennismakingsgesprek met hem. Ik was gelijk enthousiast en vertelde hem dat dit een goed onderwerp is om samen aan te werken.

We zijn nog maar een paar maanden verder en ik zie tot mijn vreugde dat het niet bij woorden is gebleven. Mensen van Arcade en De Key werken hard aan een voorstel. Daarbij ondersteunt het Amsterdams Steunpunt Wonen enthousiast en deskundig. Men wil snel met een voorstel naar de directie komen.

zo kan het gaan worden
zo kan het gaan worden

Toevallig vertelde iemand mij over de opzet van het project. Het lijkt nog mooier te worden dan ik had gedacht. Men werkt aan een experiment waarbij een coöperatie wordt opgericht. Via die coöperatie kan een huurder een eigen zonnepaneel kopen. Die panelen worden op daken van De Key geplaatst. De opgewekte energie wordt rechtstreeks verrekend met het eigen verbruik van de huurder. Sinds kort is dit ook fiscaal aantrekkelijk mits de zonnepanelen op het eigen dak staan of in dak in de directe omgeving.

Ik heb dan wel gehoord over het project, maar eigenlijk weet ik er dus nog niets van. Ik weet ook niet of het voorstel financieel haalbaar is. Ik mag er dus ook niet over schrijven. Maar ja, als ik zoiets toevallig zo iets moois langs zie komen, kan ik mijn enthousiasme niet onderdrukken. En wil ik Arcade nu al complimenten geven. De lezers van mijn blog weten  nu dus ook van de plannen, maar als de pers belt weet ik natuurlijk nog van niets…