De Key in een oogopslag

Missie   Op dit moment actualiseert De Key haar visie en missie. Eenmaal vastgesteld, valt dit te vertalen naar de gewenste inzet van ons geld, wat de diensten en producten voor onze klanten moeten zijn en op welke wijze we dit willen organiseren.Toen ik dit probeerde uit te schrijven, ontstond er vanzelf een ladder van de bedrijfsfuncties van een corporatie. Ik heb ze in onderstaand schema gezet. Bij elke bedrijfsfunctie kan je een doel formuleren. Die doelen moeten bij elkaar aansluiten, anders wordt het een rommeltje. Ik loop alle treden van de ladder met u af.

bedrijfsfuncties De Key

Diversiteit   De Key streeft als maatschappelijke organisatie naar behoud van de diversiteit in de stad. Om dat te bereiken, zet De Key het vermogen in dat ze in anderhalve eeuw heeft opgebouwd. Voorwaarde is wel dat dit geld niet wordt verbrast; het moet haar waarde behouden.

Vastgoed   Het geld investeert De Key in vastgoed waarin de doelgroep van de corporatie kan wonen. Die vastgoedportefeuille moet zodanig beheerd worden dat het vermogen ook daadwerkelijk in stand wordt gehouden. Maar minstens zo belangrijk is dat de juiste woningen in die portefeuille zitten. Het moet een woningportefeuille zijn die helpt bij het in stand houden van de gewenste diversiteit in de stad.

Starters   Aan die gewenste diversiteit van Amsterdam wil De Key op haar manier bijdragen. Dat doet ze door zich steeds meer te richten op starters op de Amsterdamse woningmarkt. Maar als een starter eenmaal een woning bij De Key heeft, moet die woning op niet te lange termijn ook weer beschikbaar komen voor een nieuwe starter. De Key probeert daarom alle starters zo snel mogelijk verder te helpen, te helpen met het zelfredzamer worden op de woningmarkt. Dat lukt natuurlijk niet altijd. Het leven verloopt niet voor iedereen even voorspoedig. Voor hen leggen we verbindingen met organisaties die hen kunnen opvangen en steunen als dat nodig is.

Gesprek   Door al deze functies en doelen in een schema te zetten, zie je het bedrijf De Key in één oogopslag. Het schema lijkt een logische opbouw te hebben. Ik ben benieuwd wat anderen er van vinden? Ik hoop dat we met behulp van het schema steeds weer het juiste gesprek kunnen voeren. Ik zal de lezers van mijn blog laten weten of het werkt.

._____________________________

Diversiteit van de stad

Amsterdam is een stad van vele culturen, etniciteiten, religies en sociaal-economische verscheidenheid. Juist die diversiteit in levensstijlen geeft Amsterdam haar sociale en economische vitaliteit en maakt haar tot een bruisende, internationaal georiënteerde stad.

Ons ideaal is een diverse stad waarin alle Amsterdammers zich kunnen herkennen en thuis voelen en waar iedereen de kans krijgt zijn talenten te ontplooien. Dan wordt het potentieel van de stad ten volle benut.

._____________________________

Noot: De doelen in het schema zijn niet vastgesteld; hierover worden nog gesprekken gevoerd met de belanghouders van De Key.