Airbnb bedreigt volkshuisvestelijke systeem-wereld

‘Disruptieve innovatie’. Het is het mooiste woord dat ik recent heb bijgeleerd. Het staat voor innovaties die systemen ontwrichten, instituties in korte tijd kunnen laten instorten. Op dit moment gaat het vooral om innovaties die ontstaan dankzij internet.
.
Airbnb wordt overal omschreven als zo’n ontwrichtende innovatie. Lege kamers, huizen of blokhutten worden wereldwijd aangeboden om tijdelijk te delen. Thomas Friedman noemde het in de Volkskrant ‘een platform van vertrouwen’. Verhuren via Airbnb kan misgaan. Maar omdat bij Airbnb niemand anoniem is, beschadigt je reputatie als het vertrouwen wordt beschaamd. Dat doe je dus niet, want in moderne gemeenschappen wordt een goede reputatie steeds meer ‘de sleutel waarmee je meer en meer deuren kunt openen‘, zo stelt Friedman.
.
Zo op het eerste gezicht klinkt deze innovatie sympathiek. Maar dat vindt niet iedereen. De gemeente Amsterdam heeft al verboden om een huis meer dan twee maanden via Airbnb te verhuren. Verder speuren belastingambtenaren verwoed op Airbnb naar belastingsontduikers. airbnbWoningcorporaties vragen zich af of ze het verbod op onderhuur harder moeten handhaven. Ik wacht op het moment dat minister Blok zijn wet openbaar maakt die Airbnb verplicht om inkomenseisen te stellen aan delers van corporatiekamers.
.
‘Hoe succesvoller initiatieven als Airbnb zijn, hoe groter het verzet van de zittende macht zal zijn’, verwacht Friedman. Hij noemt dit het gevecht van de 20e tegen de 21e eeuw. Friedman kiest duidelijk voor de 21e eeuw. Een eeuw met een economie die wordt voortgedreven door mensen in plaats van grote bedrijven. Een ‘delende economie’ waarin ‘sociale frictie verdwijnt en de wereld weer voelt als een gemeenschap’.
.
Is Airbnb werkelijk een bedreiging voor de volkshuisvestelijke systeemwereld? Dat zullen we vanzelf zien. Maar als straks steeds meer corporatiedirecteuren gaan roepen dat ‘ons mooie Woningnet wordt bedreigd’, dat ze vinden ‘dat mensen oneerlijk voordringen’, dat corporaties ‘anti-deel-rechercheurs’ inhuren en minister Blok in paniek de Europese commissie consulteert omdat zijn daeb-systeem in elkaar dreigt te donderen, dan weten we zeker dat AirBnB een disruptieve innovatie is. Wat een heerlijk vooruitzicht. Ik kijk nu al met spanning uit naar de volgende disruptieve innovatie die de systeemwereld van de volkshuisvesting te wachten staat!