Amsterdam is van iedereen

De intro’s van het Amsterdamse coalitieakkoord van D66, SP en VVD zijn veelbelovend. Men kiest voor een ‘ongedeelde stad waar ‘eenieder zich in thuis voelt’. Dat spreekt mij aan. Het akkoord ademt ook de sfeer van vernieuwing. Men omschrijft Amsterdam als een ‘wereldstad’ en trekt daar ook de consequenties uit.

coalitieakkoordDe coalitie wil dat Amsterdam een aantrekkelijke vestigingsstad is voor bedrijven en talent; het wil haar ‘positie als innovatieregio versterken’. Om dat te bereiken gaat men regels sterk verminderen. Het gemeentebestuur wenst van de overheid een helpende kracht in plaats van een hindermacht te maken.

Het aantrekkelijke van het coalitieakkoord is dat hierbij – op het gebied van zorg, werk en wonen – veel aandacht blijft uitgaan naar kwetsbare mensen. Alles bij elkaar lijkt het akkoord een mooi startpunt van onze samenwerking met het nieuwe stadsbestuur.

Op het gebied van het wonen heb ik met extra aandacht gekeken naar echte vernieuwingen die ik vind passen bij ‘wereldstad Amsterdam’ en De Key. Vernieuwing vind ik vooral op het gebied van jongerenhuisvesting. Jongeren zijn wat mij betreft de meest verwaarloosde groep woningzoekenden in Amsterdam. Voor jongeren wil het gemeentebestuur niet alleen gaan bouwen; ze wil ook ‘klassieke regels over bewoning’ loslaten. Ik denk dat jongeren daar zeker baat bij hebben. Door de hele stad zijn ze al op zoek naar woonvormen die afwijken van het aloude ‘huisje-boompje-beestje’ gezins-ideaal.

Die nieuwe huisvestingsvormen wil de coalitie onder meer ruimte geven door flexibeler bestemmingplannen, bijvoorbeeld ‘door alleen nog maar te omschrijven wat niet gewenst is’. Het klinkt mij als muziek in de oren. In deze vernieuwingsdrang vindt het nieuwe gemeentebestuur De Key zeker aan haar zijde.

Samenwerking met de huidige corporaties vindt de coalitie overigens niet altijd meer vanzelfsprekend. Volgens het akkoord staat het gemeentebestuur ‘open voor nieuwe of kleinere corporaties en partijen die hier nog niet actief zijn’. Daarbij zijn ze ‘welwillend tegenover nieuwe vormen van samenwerking’. Ook deze verfrissende inbreng sluit aan bij ideeën die bij De Key leven. Wij willen meer een faciliterende corporatie worden die bewonersinitiatieven helpt bij het zelf realiseren van hun huisvestingsdroom. Een droom waarin De Key kan mee-investeren als dat nodig is.

 

noot: deze blog heeft een vervolg op corporatieforum