De Key is geen doorsnee corporatie

Ik werk nu vier maanden bij De Key. In die periode werd me duidelijk dat De Key geen doorsnee-corporatie is. Dat komt vooral omdat De Key over een breed scala aan woonproducten beschikt, net wat meer en wat anders dan bij veel andere corporaties. Als gevolg daarvan helpt De Key elk jaar enorm veel mensen aan nieuwe woonruimte.Wooncontracten De Key 2013

Die grote aantallen zien we vooral bij studenten. Die studenten komen niet alleen uit Nederland; ze weten ons te vinden vanuit alle werelddelen. Sommigen blijven maanden, andere jaren.

Bewoners die vermoedelijk wat langer in hun huis blijven wonen, zijn mensen die met steun van ons een woning kopen. Uniek daarbij is de schaal waarop De Key mensen met een bescheiden inkomen helpt om zelf een eigen huis te bouwen op een nieuwbouw-kavel. Nu nog alleen in Almere. Maar we werken er aan om dit de komende jaren ook in Amsterdam mogelijk te maken.