Kopen, zelfs met een laag inkomen

Een woning kopen kan ook als je een laag inkomen hebt. Bijna alle Amsterdamse corporaties maken daarvoor gebruik van de Starters Renteregeling. Daardoor wordt wonen tot 20% goedkoper. Mits je bruto-inkomen niet hoger is dan € 48.750.

ikwil020wonen_5_april_2014Voordat ik bij De Key werkte, kende ik de Starters Renteregeling niet goed. Maar het is echt een pracht aanbod. Vooral voor jonge mensen biedt deze regeling de kans om aan een woning te komen. Voor een huurwoning moeten zij jaren lang in de rij staan, door te kopen kunnen ze snel hun eerste stap op de woningmarkt zetten.

Ongeveer een derde deel van onze kopers gebruikt de regeling. Dat is al veel, maar eigenlijk hoop ik dat veel meer jongeren deze kans ontdekken. Ik heb ons woningaanbod nog eens bekeken. Maar zelfs voor iemand met een inkomen lager dan € 30.000 is er aanbod. Morgen kan iedereen onze woningen zelf gaan bekijken in Amsterdam, Diemen en Zandvoort tijdens het open huis van alle corporaties. Of gewoon via een afspraak op een later moment.