Tijdelijk huurcontract helpt jongeren

Elk jaar sluit De Key met zo’n 6500 huishoudens een nieuw huurcontract. In bijna 80% van deze gevallen gaat het om studenten. En dat terwijl maar 20% van onze woonruimtes voor studenten zijn. Hoe kan dat? Dat hoge aantal contracten met studenten komt omdat zij een tijdelijk huurcontract hebben. Na hun studie loopt het huurcontract af en moeten ze een nieuwe huur- of koopwoning gaan zoeken. Dankzij het tijdelijk huurcontract kan De Key elk jaar opnieuw duizenden nieuwe studenten de kans geven om in Amsterdam te wonen.

tijdelijk huurcontractTijdelijke huurcontracten kent De Key nog niet zo heel lang. Vroeger was een tijdelijk huurcontract wettelijk niet mogelijk. Dan kon iemand ook na zijn studie blijven wonen in een goedkope woonruimte. Gelukkig is dat nu anders. Een student die onze steun niet meer nodig heeft, moet plaats maken voor een volgende huurder die ons wel nodig heeft. Dat vinden wij logisch en rechtvaardig.

De gemeenten Amsterdam en Utrecht hebben het kabinet gevraagd om te mogen experimenteren met tijdelijke huurcontracten bij een deel van hun ‘gewone’ huurwoningen. Na vijf of tien jaar zou het huurcontract dan verlopen. Voor jonge woningzoekenden komen er daardoor meer woningen vrij.

Is dat redelijk? Als je vindt dat het tekenen van een huurcontract betekent dat je tot aan je dood recht hebt op een gesubsidieerde woning, dan ben je tégen tijdelijke huurcontracten. Vind je dat ook jongere woningzoekenden een kans op een gesubsidieerde woning moeten maken, dan ben je vóór tijdelijke huurcontracten. In dat geval zou De Key elk jaar duizenden mensen extra aan een woning kunnen helpen. De gemeenten kiezen voor jongeren. Ik kan me dat goed voorstellen. Ik ben benieuwd hoe het kabinet hier over denkt?