Minder geld voor corporaties door strenger toezicht WSW

Op de huizen van corporaties rust een schuld van € 90 miljard. Dat geld is geleend bij banken. Om die schuld tegen een gunstige rente te financieren, worden de leningen geborgd door het WSW. Via het WSW staan corporaties borg voor elkaars leningen. Als een corporatie zijn lening niet meer kan betalen, nemen de andere corporaties die betalingsverplichting over.

Om dergelijke debacles te voorkomen, gaat het WSW strengere eisen stellen aan corporaties. Dat is een verstandig besluit. Die strengere eisen heeft het WSW deze week samengevat in een boekje. Dat ziet er goed doordacht uit. Daar kunnen we mee aan de slag.

Strengere eisen en hogere normen moeten dus voorkomen dat een corporatie de rekening betaalt voor mismanagement bij een andere corporatie. Dat is natuurlijk gunstig. Maar zijn er ook nog andere gevolgen? Ja, door die strengere eisen, wordt bijlenen moeilijker. En vermoedelijk zullen er ook corporaties zijn die een deel van hun schulden eerst moeten aflossen.

wsw aanspraak op borging 1Uit bovenstaand schema blijkt dat een corporatie die meer dan € 1 miljard heeft geleend, alleen kan bij lenen als ze voldoet aan de hoogste eisen. Dan hebben we het over corporaties met meer dan ca. 30.000 woningen. Dudok Wonen heeft bijna € 300 miljoen aan schulden en valt daarmee in de middencategorie (tussen € 250 miljoen en € 1 miljard).

wsw aanspraak op borging 2

Lenen wordt dus moeilijker. Gedwongen door de nieuwe regels en normen, zullen veel corporaties waarschijnlijk ook meer financiële buffers aanleggen en meer evenwicht gaan aanbrengen tussen inkomsten en uitgaven.

Wat merken huurders hiervan? Het grootste effect van de nieuwe regels is ongetwijfeld  dat er de komende jaren minder of vertraagd geïnvesteerd kan worden. Hoeveel minder? Ik schat het op enkele miljarden euro’s minder voor nieuwbouw en woningverbetering. Geen mooi vooruitzicht, ook niet voor alle mensen die in de bouw werkzaam zijn. En corporaties die niet meer kunnen bijlenen maar toch willen blijven investeren, moeten gaan afwegen of ze de huren gaan verhogen, de onderhouds- en personeelslasten gaan verlagen of meer woningen gaan verkopen.