Eind van grote corporaties in zicht?

Moeten grotere corporaties zich opsplitsten in kleinere corporaties? Dat vraag ik me af na het lezen van de uitgelekte novelle van minister Blok. In de novelle staat dat corporaties maar in één woningmarkt werkzaam mogen zijn. Nu zijn vooral de grotere corporaties werkzaam in meerdere woningmarktgebieden. Moeten die corporaties zich dus opsplitsen? Gelukkig voor deze corporaties lees ik in de novelle dat bestaande situaties gehandhaafd blijven. Splitsen wordt dus niet verplicht. Maar …..

Maar dan lees ik nog eens nauwkeuriger. En dan staat er dat deze corporaties alleen nog mogen bouwen en aankopen in het gebied waar het grootste deel van haar woningen ligt. Dat klinkt weer als een bom onder corporaties die in verschillende woningmarkten werkzaam zijn. Ze mogen dus wel woningen in verschillende woningmarkten hebben, maar niet overal meer bouwen. Voor de corporaties actief in ‘t Gooi zou dit betekenen dat ‘De Alliantie’ niet meer in ’t Gooi mag bouwen. Woningcorporatie ‘Gooi en Omstreken’ niet meer buiten ’t Gooi mag bouwen, zoals in Bunschoten waar ze nu ook veel woningen hebben. Ook voor ‘De Woningbouw’ in Weesp kan het gevolgen hebben. Fuseren met Ymere betekent wellicht dat ze niet meer in Weesp mogen bouwen.

Als ik het dus goed begrijp, dan hebben de grotere corporaties straks geen andere keus dan zich op te splitsen in meerdere corporaties. Is dat een verrassing? Eigenlijk niet. In het regeerakkoord stond immers ‘dat de schaal van een woningbouwcorporatie in overeenstemming moet zijn met de schaal van de regionale woningmarkt’. Vreemd genoeg hoor ik niemand hierover aan de bel trekken. Zou niemand het dus erg vinden dat grotere corporaties straks niet meer bestaan?