€ 34 miljoen beschikbaar voor de samenleving

Corporaties leveren maatschappelijke prestaties. Dat scheelt inkomsten voor de corporaties. Maar hoeveel scheelt dat nou precies? Dat weet eigenlijk niemand. Ortec Finance heeft dat voor Dudok Wonen uitgerekend. In 2013 scheelt het ruim € 34 miljoen*. We noemen dit ons ‘maatschappelijk budget’. In 2013 gaat daarvan 18% naar onze nieuwbouw huurwoningen. Dat is het bedrag dat we al direct tekort komen bij de bouw. Het verhuren van onze bestaande woningen tegen een gematigde huur beslaat nog eens 58% van die € 34,2 miljoen.

Ook het opknappen van onze woningen, waaronder energiezuinige maatregelen en het herstellen van ons cultureel erfgoed, vindt niet kostendekkend plaats. Daar gaat nog eens 14% van het budget naar toe. Totaal is zo bijna 31 van de 34 miljoen aan onze huurwoningen toe te rekenen. Maar Dudok Wonen heeft ook betaalbare koopproducten, dat betreft zo’n 20% van onze woningen. De resterende 3 miljoen valt aan die koopproducten toe te rekenen.

ouderen

Waarom maken we zo’n berekening? Dat doen we omdat we in de toekomst ook anderen mee willen laten beslissen over de besteding van ons ‘maatschappelijk budget’. Moet er in de toekomst bijvoorbeeld meer budget naar ouderen gaan? Of naar het milieu? Of de laagste inkomens? Of starters? Of een bewonerscoöperatie. En wie krijgt dan minder? Om de discussie hierover te kunnen voeren, moeten allereerst de cijfers beschikbaar zijn.

De tijd is voorbij dat corporaties in hun eentje over het ‘maatschappelijk budget’ beslissen. Ook al omdat het ‘maatschappelijk budget’ elk jaar slinkt, bijvoorbeeld door de verhuurdersheffing. Dus moeten er prioriteiten worden gesteld. Dudok Wonen kan niet iedereen meer helpen. Minder budget vraagt om keuzes die we samen in het Gooi moeten gaan maken. De komende jaren gaan we dit verder uitwerken. Maar vooruitlopend daarop weet u alvast waar ons geld nu naar toe gaat.

 

* dit is nog wel een voorlopige berekening