Vervlogen dromen en de Bijbel

Mijn nichtje is sinds deze maand de gelukkige huurder van een Groningse corporatiewoning. Tegelijkertijd met de sleutels ontving ze een Bijbel. Als overtuigd atheïst had ik daar vroeger meesmuilend op gereageerd. Maar dat is veranderd. Met behulp van die Bijbel toont deze corporatie waar ze voor staat. Noem het een waarde-boodschap. Dat is meer dan wat de meeste corporaties afgeven. Die beperkt zich meestal tot een boodschap in de kleine letters van het huurcontract waarin de wederzijdse rechten en plichten worden vastgelegd.

AfbeeldingDudok Wonen is daar geen uitzondering op. We zijn wel een waardegedreven organisatie maar maken dat weinig expliciet in onze contacten met bewoners. Dat gaan wij de komende jaren veranderen. Dat begint met het vastleggen daarvan in onze statuten. Dat bevat nu alleen maar de saaie zin dat ‘we tot doel hebben om uitsluitend actief te zijn op het gebied van de volkshuisvesting’. Bij onze rechtsvoorgangers bevatten die statuten nog ronkende dromen. Zijn door alle fusies die dromen dan geheel vervlogen? Gelukkig is dat niet zo. We laten ons er wel degelijk door onze dromen en idealen leiden. Maar we maken het te weinig zichtbaar.

Daarom ben ik zo blij met onze zojuist afgeronde ‘strategische koers 2013-2016’. Daarin beschrijven wij uitgebreid wat ons drijft en hoe wij onze doelen willen bereiken. Straks weet hopelijk elke bewoner waar Dudok Wonen voor staat, vanaf de eerste ontmoeting. Hoe dat te bereiken, weten we op hoofdlijnen maar vraagt ook nog veel uitwerking. Bij ons komt daar geen Bijbel aan te pas. Maar het wordt vast iets inspirerends.

Resteert een laatste vraag die mijn hoofd maar niet verlaat: waarom kreeg ik geen Bijbel toen ik vroeger huurder werd bij de corporatie van mijn nichtje?