Goed besturen door minder te bouwen

Het verhuren van sociale huurwoningen is geen financiële verpot. Dat is de reden dat corporaties hun investeringen grotendeels financieren met geleend geld. Jaarlijks wordt zo’n € 8 miljard euro geleend. De totale schuld van corporaties gaat richting de € 90 miljard*. Nog nooit hebben corporaties zo veel gebouwd. Nog nooit hadden corporaties zo veel schulden.

In een commercieel bedrijf is lenen aantrekkelijk. Geleend geld fungeert als een positieve hefboom op het eigen vermogen. Door te lenen maak je een hoger rendement. Maar het verhuren van sociale huurwoningen is niet rendabel. Bij corporaties is daarom al snel sprake van een negatieve hefboom. Hoe meer je leent, des somberder de toekomst van de corporatie er uit komt te zien.

Bij Dudok Wonen hebben we daarom een plafond gelegd in onze leningportefeuille. We gaan ons hoofd niet verder in de strop steken. De verhuurdersheffing vormt daarin een belangrijke overweging. De negatieve effecten van de hefboom worden door de verhuurdersheffing nog groter. Maar er speelt meer.

bouwCorporaties hebben nog nooit zo goedkoop geleend. Maar die rente gaat op enig moment stijgen. Hoe gaan corporaties met dat risico om? Het lijkt logisch dat veel corporaties hun schulden niet alleen maximeren maar ook omlaag gaan brengen. Gewoon een kwestie van goed bestuur.

Natuurlijk zielig voor de leden van 2e Kamer die roepen dat corporaties een bewuste bouwstaking organiseren om politieke druk uit te oefenen. Ze moeten beseffen dat corporaties hun schulden niet meer gaan opvoeren. Ongetwijfeld blijven corporaties investeren. Maar ik verwacht dat het bouwprogramma van corporatie structureel tenminste wordt gehalveerd. Het wordt tijd dat 2e Kamerleden die nieuwe realiteit onder ogen zien. Gewoon een kwestie van gezond verstand.