Dudok Wonen wederom investerings-kampioen

Het plaatje is zo langzamerhand vertrouwd. Ook in 2012 bracht Dudok Wonen het meeste geld in beweging. Dat blijkt uit de transformatie-index van de IPD-Aedex.

aedex IPD transformatie index 2012

Deze index toont hoeveel er jaarlijks door corporaties wordt geïnvesteerd en gedesinvesteerd. Bij investeringen gaat het meestal om nieuwbouw of woningverbetering; bij desinvesteringen gaat het meestal om verkoop van woningen. De corporaties die meedoen aan de index bezitten een kwart van alle Nederlandse corporatiewoningen.

In 2012 investeerde Dudok Wonen drie keer zoveel als ze desinvesteerde. In 2011 was dat nog twee keer zoveel. Dat we meer investeren dan desinvesteren doen we al decennia. Dat geldt denk ik voor de meeste corporaties. Maar ik vrees dat dit niet lang meer duurt. In de cijfers hieronder zie je al dat de IPD-lijnen voor het totale aantal corporaties steeds dichter bij elkaar gaan komen.

IPD investeringen en desinvesteringen 2012

Door de verhuurdersheffing zal er steeds meer geld naar de belastingdienst gaan. Dat geld kan door corporaties niet meer worden geïnvesteerd in woningen. Ik vermoed dat er over twee jaar meer verkocht dan gebouwd wordt en de lijnen elkaar gaan kruisen. Dan wordt de afbraak van de corporaties ook zichtbaar in deze IPD-statistiek. Ik noem dat maar het Blok-effect.

Die afbraak is overigens al op een andere manier door de IPD zichtbaar gemaakt. Ondanks dat corporaties hun best hebben gedaan om betere exploitatieresultaten te boeken, was het totale rendement 0,6% negatief. Tel daar de inflatie bij op en je ziet dat de corporatiesector vele miljarden euro’s armer is geworden.

De transformatie-index kan je beter lezen als je er op klikt. De index van 2011 vind je hier