Deze corporatie-bestuurder verdient veel te veel

Elke maand ontvang ik een netto salaris van € 5620,- op mijn bankrekening. Ik word dus goed betaald voor mijn werk. Tot voor kort voldeed mijn salaris aan alle normen die binnen de sector en door de rijksoverheid waren gesteld. Sinds 1 januari 2013 is daar verandering in gekomen. Volgens een nieuwe wet verdien ik veel te veel; mijn salaris moet ongeveer 45% omlaag*.

Minister Plasterk had mijn inkomen ‘het liefst van de ene op de andere dag’ naar beneden bijgesteld, maar dat wordt in ons rechtssysteem als onredelijk beschouwd. Daarom geeft de wet mij de mogelijkheid om mijn inkomen in zeven jaar af te bouwen tot aan de nieuwe norm. Mocht er bij Dudok Wonen een nieuwe bestuurder worden aangesteld, dan geldt het verlaagde salaris met directe ingang.

Meetlat

De afgelopen tijd heb ik mij verdiept in de vraag wat voor gevolgen de salarisverlaging voor de salarisopbouw in het gehele bedrijf heeft. Dudok Wonen heeft een salarisopbouw overeenkomstig de CAO voor woningcorporaties. Mijn nieuwe wettelijke salarisplafond komt ongeveer overeen met salarisschaal M uit de CAO (bruto max € 6.125 per maand).

Het best bestaalde werknemersdeel van Dudok Wonen zit op dit moment in de schalen L, M en N. Dan heb ik het over functies als directeur, afdelingsmanager, projectmanager, controler, e.d. Als bestuurder kom je nu voor de vraag te staan wat, gezien mijn verlaagde salarisplafond, een normale salarisopbouw bij Dudok Wonen moet zijn. Voor de directiefuncties bij Dudok Wonen geeft de wet al de eerste kaders aan; hun maximale inkomen mag niet hoger liggen dan dat van de bestuurder. Verder heeft minister Plasterk een wet aangekondigd waarin ook het inkomen van de overige medewerkers niet boven het bestuurderssalaris mag uitkomen. Kortom, effectief vervallen bij Dudok Wonen alle N-schalen.

Als gevolg daarvan verdient een substantieel deel van de organisatie straks ongeveer hetzelfde als de bestuurder. Houden we dat zo? Of drukken we alle salarissen, op alle niveaus een stuk omlaag? Wettelijk kan dat laatste eigenlijk nauwelijks. Dudok Wonen heeft zich immers te houden aan de CAO. Bij sommige functies is nog wel wat bewegingsruimte door het gewenste functieniveau te verlagen (je stelt dus minder kwaliteitseisen). Krijg je dan wel voldoende kwaliteit? En kan je dan nog wel concurreren op de arbeidsmarkt? We weten nu al dat de werving voor een aantal belangrijke functies dan zeer moeilijk gaat worden.

De komende tijd zullen we dit dilemma moeten oplossen. Ik ben benieuwd hoe dat bij andere corporaties gaat? Dudok Wonen is een middelgrote corporatie. Voor kleinere corporaties lijkt het dilemma nog groter te zijn. Corporaties kunnen een (beperkte) uitweg vinden door te gaan fuseren. Maar was dat nu de bedoeling van deze hele maatregel? Ik vrees met grote vreze.

* Het maximale bestuurdersinkomen bij corporaties hangt af van het aantal huurwoningen dat een corporatie heeft en verschilt dus per corporatie.