Wat brengt 2013 ?

Aan het eind van het jaar lijkt enig reflectie op zijn plaats. Vooral na een stormachtig jaar waarin corporaties op hun grondvesten staan te schudden. Het was een periode waarin het kabinet twee weken geleden nog aan de 2e Kamer schrijft dat betaalbaarheid geen corporatietaak meer is; daar is de huurtoeslag voor. Het worden de jaren waarin – linksom of rechtsom – de corporaties jaarlijks 2 miljard aan de rijkskas moeten doneren.

2013Ik denk dan aan de vele bewoners die dagelijks elk dubbeltje moeten omdraaien. Ik denk dan aan de ontslagen die er komend jaar bij ons gaan vallen. Ik vraag me af wat corporaties in de toekomst nog kunnen betekenen voor mensen?

Over die laatste vraag voeren we al enkele maanden gesprekken met onze belanghouders. Het beeld daarin wordt steeds helderder. We moeten scherpere keuzes maken voor wie we er – nu en in de toekomst – willen zijn. En we moeten nog efficiënter werken, ons werk transparanter organiseren en beter presteren.

Dat moet wel zichtbaar worden. Alleen dat kan in onze omgeving tot een nieuw geloof in de corporatie leiden. Wat dat betreft moet ik regelmatig denken aan een uitspraak van Steve Jobs:

‘To me marketing is about values. This is a very complicated world.  It’s a very noisy world.  And we’re not going to get a chance to get people to remember much about us. No company is. And so, we have to be really clear about what we want them to know about us.’

Over die vraag ga ik de komende dagen nog maar eens nadenken!

Voorspoedig 2013 !