Lichtpunt voor milieu in rampzalig regeerakkoord

Het PvdA-VVD regeerakkoord is voor huurders het meest rampzalige regeerakkoord ooit. Maar het bevat ook een klein lichtpuntje; niet voor huurders maar wel voor het milieu. In het regeerakkoord staat namelijk dat op groene energie die afkomstig is van ‘coöperaties van particuliere kleinverbruikers’ minder belasting wordt geheven. Dat biedt kansen voor Dudok Wonen.

Normaliter wordt energie uit zonnepanelen geleverd aan de bewoner die in het gebouw woont waar het paneel op het dak staat. Als deze bewoner niet wenst af te nemen, kan je leveren aan iemand die verderop woont, maar dat moet via het elektriciteitsnet. Tot op heden zorgen de elektriciteitsbedrijven en de belasting er voor dat dit niet rendabel is. Dat lijkt nu dus wel rendabel te worden.

Wat maakt het regeerakkoord mogelijk: Dudok Wonen werkt mee aan de oprichting van een energie-coöperatie. Die coöperatie plaatst zonnepanelen op de daken van Dudok Wonen en elke Nederlander kan via deze coöperatie(mede)eigenaar van een zonnepaneel worden. Op deze manier wordt het plaatsen van zonnepanelen haalbaar zonder dat de bewoners onder het betreffende dak de opgewekte energie moeten afnemen. Het klinkt dus goed, maar ik heb ook nog enkele vraagtekens.

Zo staat in het regeerakkoord dat de belastingverlaging alleen geldt als de coöperatie geen rijkssubsidie heeft ontvangen. Betekent deze zin dat wat er aan de ene kant aan belastingverlaging wordt verdiend, je dit aan de andere kant weer verliest doordat je wordt uitgesloten van subsidies op zonnepanelen die anderen wel ontvangen?

En waarom mogen bewoners alleen meedoen als de energie in hun nabijheid is opgewekt? Ikzelf ben bijvoorbeeld mede-eigenaar van een coöperatieve windmolen in Delfzijl. Mij maakt het niets uit waar een zonnepaneel of windmolen in Nederland staat. Als ik maar bijdraag aan een groener Nederland. Waarom denken Diederik Samson en Mark Rutte ook niet zo?