Dudok Wonen steeds meer een starterscorporatie

Nederland kent steeds minder ‘categorale’ woningcorporaties. Weinig mensen zegt dat iets. Maar categorale corporaties vormen onze bakermat. ‘Categoraal’ wil zeggen dat een corporatie zich richt op een bepaalde doelgroep. Corporaties voor studenten en ouderen zijn de meest zichtbare restanten van deze kleurrijke historie. Maar vroeger had elke doelgroep wel een corporatie: de onderwijzers, fabrieksarbeiders, katholieken, geheelonthouders, vrouwen, immigranten, ambtenaren, enz.

Die veelkleurigheid is verdwenen. De meeste corporaties werken nu in het ‘algemene belang’, wat dat ook mag zijn? De vele fusies hebben daar natuurlijk aan bijgedragen. Maar ook omdat corporaties de duizend-dingen-doekjes van de politiek zijn geworden: de politiek ziet een probleem en verwacht dat de corporatie het oplost. Je zou verwachten dat iedereen zo’n duizend-dingen-doekje handig vindt. Maar het tegendeel blijkt waar. Als een corporatie van alles doet, ben je steeds meer niets. Je inspanningen worden niet meer herkend, het maatschappelijke draagvlak voor het corporatiewerk verdampt.

Daarom roepen velen dat corporaties weer terug moet naar hun ‘kerntaak’. Wat dat is, weet ik niet. Dat moet elke corporatie maar voor zichzelf uitmaken. Maar bij Dudok Wonen laten we ons het liefst inspireren door de veelkleurige historie van categorale corporaties. De afgelopen jaren zijn wij ons steeds meer gaan richten op starters. Die groep zit al vele jaren in het verdomhoekje. Daar gaan wij in de toekomst nog meer voor opkomen. Als gevolg daarvan zal het niet lang meer duren voordat Dudok Wonen zich afficheert als een starterscorporatie. Zo worden we weer herkenbaar en geven we weer kleur aan de corporatiesector.