Laagste inkomens spectaculair grotere kans op woning

Van onze nieuwe huurders verdient 60% minder dan x80 22.025 per jaar. Dat blijkt uit onze woningtoewijzingen in 2012. Dat is een spectaculair hoger cijfer dan ooit. Zoveel huurders met een laag inkomen in onze sociale huurwoningen heb ik nog nooit gezien. Ik heb diverse statistieken nageplozen. Volgens Woningnet* heeft 44% van de actief woningzoekenden in onze regio een inkomen beneden x80 22.025. En ongeveer hetzelfde percentage heeft uiteindelijk ook een woning gekregen. Als dat bij Dudok Wonen 60% is dan moeten de andere corporaties ca. 40% scoren. Voor de snelle rekenaars onder u: Dudok Wonen helpt dus 50% meer huurders met een zeer laag inkomen aan een woning dan de andere corporaties in de regio! Tot nu toe heb ik hier geen verklaring voor gevonden. Wellicht zijn de cijfers van Woningnet verouderd of niet goed omdat de woningzoekenden hun inkomensgegevens zelf hebben ingevoerd? En valt dat pas op nu wij zelf heel secuur de inkomensgegevens van nieuwe huurders toetsen. Of komt het door de nieuwe Europaregels? Ik weet het niet. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat voor de laagste inkomens de woningen van Dudok Wonen aantrekkelijker zijn dan die van andere corporaties. Misschien blijkt uit de statistieken van de andere corporaties dat ook zij meer lage inkomens helpen dan Woningnet meldt. Ik wacht vol spanning op hun cijfers. * Via Woningnet worden alle sociale huurwoningen in onze regio verdeeld. Het inkomen mag maximaal x80 34.085 bedragen. Een alleenstaande kan huurtoeslag ontvangen met een inkomen tot x80 22.025; een groter huishouden met een inkomen tot x80 29.900.