Gezocht: verbindend leiderschap

Aedes zoekt nieuwe bestuurders. Ze moeten beschikken over ‘verbindend leiderschap’, zo stelt de oproep. Maar nergens wordt gemeld wat dat is. Nu zijn wij al enige tijd aan het oefenen met het begrip ‘verbindend leiderschap’. Misschien helpt dat bij het vinden van de juiste bestuurders.

Om ‘verbindend leiderschap’ te duiden moet men weten dat bij Dudok Wonen het (doeltreffend) presteren centraal staat. Dat is voor ons vooral afhankelijk van de volgende zaken:

  • Het op orde hebben (en houden) van de basis: processen zijn goed georganiseerd, informatie en goed informatiemanagement ondersteunt bij het sturen en verantwoorden
  • Het permanent blijven verbeteren en innoveren: de organisatie (en elke medewerker) heeft het vermogen om te blijven leren, co-creëren en implementeren van vernieuwingen
  • Het gebruik van talenten: de organisatie geeft ruimte voor (persoonlijke) talent-ontwikkeling

Om medewerkers en management effectief te kunnen laten functioneren, kiest Dudok Wonen voor ‘verbindend leiderschap’ op alle niveaus. Dat vraagt de vaardigheid om te ‘presteren en verantwoorden’ maar ook om te ‘inspireren en verbeteren’. Vanuit verbindend leiderschap moet de verbinding plaatsvinden tussen missie en prestatie, tussen de organisatie en haar maatschappelijke omgeving. Maar ook moet het leiden tot een goed een evenwicht tussen ‘een organisatie op orde’ en het blijven ‘bewegen en innoveren’.

Wij hebben dat in bijgaand plaatje samengevat. We zijn hier nog over in gesprek. Dus ik ben benieuwd wat anderen onder ‘verbindend leiderschap’ verstaan?