Trust investeert in bewoners-coöperatie

Hoe leg je een buitenlander uit wat een corporatie is? In mijn vakantie probeerde ik het uit te leggen aan een Zwitserse makelaar. Ik vertelde hem geduldig dat wij een sociale huisvester zijn en dat corporaties eigenaar zijn van 1/3 deel van alle Nederlandse woningen.

Hij concludeerde al snel dat een corporatie wel een overheidsorganisatie moest zijn. Toen ik dat ontkende en zei dat corporaties al 100 jaar private organisaties zijn, concludeerde hij dat we een ‘trust’ waren.

Ik gleed bijna van mijn stoel. Dat is precies de lijn waarlangs diverse corporaties zichzelf aan het herdefiniëren zijn. Zij vinden dat een corporatie in essentie een vermogensbeheerder is die het rendement op haar financiële vermogen aanwendt voor een statutair vastgesteld ‘goed doel’. In het buitenland noemen ze dat een ‘trust’.

Tot op heden investeren corporaties hun financiële vermogen vooral in hun eigen huurwoningen. Met de introductie van betaalbare koopproducten en startersleningen zijn corporaties ook gaan het investeren in andermans bezit. Daarnaast zien we dat corporaties nadenken over het samen investeren met pensioenfondsen.

JAAR-VAN-DE-COOPERATIEVandaag zag ik nog een studie langskomen naar de mogelijkheden voor corporaties om als mede-investeerder op te treden in bewonerscoöperaties. In deze coöperaties hebben de huurders niet alleen directe zeggenschap, maar kunnen ze ook mede-eigenaar van de coöperatie worden. Ik ben benieuwd of deze studie ook tot succesvolle initiatieven leidt. Maar het leukste is toch wel dat we dankzij het ‘trust-denken’, dat in andere landen zo normaal is, nieuwe wegen voor corporaties kunnen ontdekken.