Caring Capitalism als inspiratie voor corporatie

Breng het vastgoed van de corporatie in een apart vastgoedbedrijf. Over dat idee van Johan Conijn schreef ik eerder in een blog. Over deze scheiding van de corporatie in twee bedrijven, zie ik bij ons nu de eerste discussievoorstellen langskomen.

Dat aparte vastgoedbedrijf heeft bij ons de werktitel ‘Woningbedrijf Dudok’. Dit bedrijf realiseert huisvesting voor mensen in de Gooi & Vechtstreek en een duurzaam rendement voor haar vermogensverschaffer (de originele corporatie dus). Dat geld kan de originele corporatie besteden aan het realiseren van haar doelen.

Maar hoe gaat dat Woningbedrijf Dudok er nu uit zien? Daarover kom ik de volgende discussieteksten tegen:

Het realiseren van een marktconform financieel rendement is nieuw als missie van een organisatie in de Nederlandse volkshuisvesting. Marktwerking in de vastgoedmarkt appelleert soms aan beelden over korte-termijn winstbejag en machtsmisbruik van de verhuurder ten opzichte van de huurder. Woningbedrijf Dudok blijft daar ver van weg.

Woningbedrijf Dudok ontleent haar inspiratie meer aan het rentmeesterschap van het familiebedrijf dan aan het korte-termijn denken van het beursbedrijf. Een duurzaam rendement betekent juist ook duurzame klantrelaties. De maatschappelijke missie van onze vermogensverschaffer vergroot onze passie om te presteren.

Woningbedrijf Dudok voelt zich verbonden met ideeën over een ‘circulaire economie’ en ‘caring capitalism’ als uitgangspunten voor het zakendoen in de 21e eeuw. Woningbedrijf Dudok voelt zich ook verbonden met het cultureel erfgoed in de Gooi- en Vechtstreek, in het bijzonder met de woningbouw van haar naamgever W.M. Dudok.

Ik heb nog snel op internet gekeken wat een ‘circulaire economie’ en ‘caring capitalism’ precies inhielden. Ik heb ze onderaan deze pagina genoteerd.

Als ik dit allemaal lees, gaan we bij Dudok Wonen een interessante discussie tegemoet. Een volgende keer zal ik ook een doorzicht geven in de discussievoorstellen over de andere helft van de corporatie, die als werktitel ‘Woonfonds Dudok’ heeft gekregen.

Caring Capitalisme start met drie uitgangspunten. De eerste is dat het product zelf goed moet zijn, de tweede dat het financieel moet kloppen en de derde dat het op maatschappelijk verantwoorde wijze tot stand gekomen moet zijn.

In de Circulaire Economie (ook wel Kringloopeconomie) worden alle gebruikte materialen in een product nuttig ingezet in hetzelfde of een ander product zonder kwaliteitsverlies. Wanneer alle restproducten hergebruikt kunnen worden en de producten milieuneutraal zijn is deze kringloop compleet.