Durf te kiezen voor jongeren

Besturen is durven kiezen. Dat klinkt logisch maar is niet zo gemakkelijk als het klinkt. Het vraagt in de eerste plaats om een visie. Je moet immers kunnen uitleggen waarom je voor iets kiest. Vervolgens moet je doorzetten; meestal vraagt het om een lange adem voordat de effecten van de keuze zichtbaar worden. Tenslotte moet je zorgvuldig omgaan met de tegenstand die elke keuze automatisch oproept. Als je immers vóór iets kiest, dan ben je minder voor iets anders.

Bij Dudok Wonen kunnen we terugkijken op zo’n succesvolle bestuurlijke keuze. In 2007 waren jongeren tot 30 jaar sterk ondervertegenwoordigd in onze huurwoningen. Daarom startten wij – samen met 2 andere corporaties – het ‘Jongerenjaar 2008’. Vanaf dat moment hebben we consequent en robuust voorrang gegeven aan jongeren. We voelden ons in die keuze ondersteund door de prioriteit die aan jongeren was gegeven in de regionale woonvisie.

'onbekend' zijn meestal ouderen

In ons jaarverslag 2011 is onze jarenlange volhardendheid zichtbaar gemaakt. Het aantal jongeren in onze huurwoningen is in 4 jaar tijd meer dan verdubbeld. Het ligt nu op het landelijk gemiddelde. In onze koopwoningen ligt het aantal jongeren zelfs nog hoger. Als bestuurder besef ik nu dat onze inspanningen niet voor niets zijn geweest.