Anti-cyclisch investeren

IPD Aedex 2011In 2011 hebben corporaties weer fors gebouwd, verbeterd en verkocht. Dat blijkt uit recente cijfers van de IPD-Aedex. De hoeveelheid geld die daarmee gemoeid is bedraagt gemiddeld 4,4% van de marktwaarde van de woningen. Er wordt twee keer zo veel geld gexefnvesteerd in nieuwbouw en verbetering als er geld vrijkomt uit verkoop. Netto blijven corporaties dus grote investeerders.

Dudok Wonen behoort al vele jaren tot de top investeerders van Nederland. Over 2011 staan we zelfs op de 1e plaats. Wij scoren ongeveer drie keer het gemiddelde van andere corporaties. Ook Dudok Wonen investeerde twee keer zo veel geld als er vrij kwam uit verkoop.

Ten opzichte van 2010 zijn de netto investeringen van de corporaties volgens de IPD met een kwart afgenomen. Dat is een forse achteruitgang maar eigenlijk is het opvallend dat corporaties, ondanks de crisis, nog zo veel blijven investeren. Het grootste deel van de Nederlandse bouwproductie komt van corporaties; de werkgelegenheid in de bouw was volledig ingestort zonder de inzet van corporaties.

In 2012 blijft Dudok Wonen in het zelfde tempo investeren. Ik vermoed dat dit nog voor veel corporaties geldt. Maar in 2013 zal er ongetwijfeld de klad in komen. Door alle extra belastingen en heffingen wordt de investeringscapaciteit van corporaties zodanig aangetast dat ik verwacht dat ze nog maar mondjesmaat anti-cycyclisch bouwen en verbeteren. En voorlopig wijst niets er op dat het daarna de goede kant uit kan gaan. Triest, niet in de laatste plaats voor alle woningzoekenden die steeds langer moeten wachten.