Ouderinitiatieven verdienen ieders steun

Vroeger woonden ze – voor velen verborgen – in de bossen. Ik heb het over mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Zonder begeleiding kunnen deze mensen niet zelfstandig wonen. Die begeleiding konden ze tot voor kort uitsluitend verkrijgen op romantisch gelegen instellingsterreinen. Gelukkig komen er voor hen meer alternatieven. Dudok Wonen heeft de afgelopen jaren diverse woonprojecten gebouwd voor deze doelgroep; niet alleen in het bos maar ook midden in woonwijken.

Een bijzondere categorie projecten hierin zijn de zogenaamde ‘ouderinitiatieven’. Het gaat om ouders die voor hun kinderen een kleinschalige woonvorm opzetten welke voldoet aan hun eigen kwaliteitseisen. Zoiets opzetten vraagt een enorme inzet en liefde van de ouders.

Wij huisvesten twee ‘ouderinitiatieven’. Het oudste project is Oberon. Dit project heeft zojuist haar vijfjarige lustrum gevierd. Ik was daar vorige maand op bezoek en was onder de indruk van wat daar is opgebouwd. Voor het tweede ouderinitiatief startte deze week de bouw. Het gaat hier om een project voor autistische jongeren. In deze projecten worden de ouders ondersteund door Amerpoort en Sherpa. Ik ben er erg trots op dat wij dit soort ouderinitiatieven kunnen ondersteunen. Laten we hopen dat ouderinitiatieven door de bezuinigingen in de zorg niet onmogelijk worden.