Hoe kan minister Spies de corporaties helpen?

Moeten we niet van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie? Deze voor mij verrassende vraag circuleert op het ministerie. Het is een omkering van maatschappelijke verhoudingen. De overheid wordt weer dienend inplaats van sturend.

minister spiesHet is natuurlijk boeiend om de nieuwe Woningwet hiernaast te leggen. Daarin staat dat de corporatie moet bijdragen aan het door de gemeente vastgestelde woonbeleid. Nu vormen wetten meestal een weerspiegeling van opvattingen uit het verleden. Maar omdat de maatschappij steeds sneller verandert, krijgen veel wetten al snel een sneu karakter. Ze belichamen dan achterhaalde beelden en visies.

Als de overheid nu toch haar rol in de samenleving heroverweegt, is het dan geen tijd om in de nieuwe Woningwet alsnog de relatie tussen gemeente en corporatie anders te regelen? Een tekst waarin niet de corporatie de gemeente ondersteunt maar andersom? Is dat geen mooie opgave voor onze nieuwe minister Spies voordat de wet definitief in de 2e Kamer wordt vastgesteld? Het lijkt me in ieder geval uitstekend passen in het christendemocratisch erfgoed. Een betere start kan je als minister niet maken, lijkt mij.