Geef medewerker mogelijkheid uit hun functie te stappen

Complexe vraagstukken vragen een aanpak waarbij mensen zich aan de oplossing verbinden. Iets simpels kun je nog plannen, voor complexere zaken moet je er samen voor staan. Maar hoe bereik je dat en wat betekent dat voor de mensen die aan de slag gaan?

persoonlijke belemmeringen

Innovatielab plaatjeZoals in mijn vorige blog is uitgelegd, worden bij Dudok Wonen vraagstukken steeds vaker in verbeter- en innovatielabs aangepakt. Iedereen kan daar in (of uit) stappen met zijn of haar talenten. De labs kennen een werkwijze waarbij er vooral gevraagd en geluisterd moet worden. Het zijn de gestolde beelden en persoonlijke belemmeringen (oordeel, cynisme, angst) die productieve samenwerking in de weg staan. Pas als die beelden en belemmeringen zijn weggenomen, komt er goed zicht op het daadwerkelijke probleem. Daarna ontstaat vanzelf de ruimte voor de oplossingen waaraan mensen zich verbonden voelen. Het is een proces waarin de toekomst zich gaandeweg ontvouwt.

uit de lijn

Organisatorisch ontstaat er een uitdagend beeld. Medewerkers die dat tijdelijk willen, stappen voor een deel van hun tijd ‘uit de lijn, in het lab’. Het geeft mensen de mogelijkheid kennis te maken met andere activiteiten of vakgebieden. Voor hun persoonlijke ontwikkeling hoeven ze dus niet te wachten tot ze een nieuwe baan hebben. Zo is bij ons een manager voor een deel van zijn tijd uit zijn functie gestapt; die tijd wordt gevuld door een beleidsmedewerker die ervaring met leidinggeven wil opdoen.

arbeidscarrière

Deelname in een lab vraagt dat men naar elkaar luistert, de dialoog aangaat, loslaat en verbindt. Het zijn kwaliteiten waaraan vroeger weinig aandacht werd besteed. Toch zijn juist deze kwaliteiten van belang om tot op hoge leeftijd met plezier te werken en je te blijven ontwikkelen. Dat gaat niet vanzelf. Als corporatie kan je mensen faciliteren. Maar mensen moeten uiteindelijk toch bij zichzelf willen beginnen.

In mijn vorige blogs is beschreven hoe de organisatie makkelijker kan innoveren en meebewegen met haar omgeving. In deze blog is daar aan toegevoegd dat dit het beste gaat als de corporatie haar medewerkers de ruimte biedt om zich te ontwikkelen. Er ontstaat een win-win situatie voor medewerker en organisatie die we in een kaartje hieronder hebben gevisualiseerd.

in de CAO?

Wat zullen we bij deze aanpak verder nog op ons pad vinden? Dat valt eigenlijk niet te voorspellen. We staan nog maar aan het begin. Maar ik ben wel nieuwsgierig hoe ‘personeel in lijn en lab’ in een CAO’s past? En verbazingwekkend is het dat ik – als echte beta-denker – durf te geloven in zoveel soft taalgebruik. Maar ja, als het werkt dan werkt het.