Met koop spectaculair meer mensen huisvesten

Woningzoekenden met een inkomen tot € 43.000 mogen een woning kopen van elke particuliere eigenaar. De woningzoekende betaalt – afhankelijk van het inkomen – tenminste de helft. De rest van het geld legt Dudok Wonen er bij. Onder de naam Start Me Up begon Dudok Wonen hiermee vorige maand. In eerste instantie voor 50 woningzoekenden.

Om dit mogelijk te maken, heeft Dudok Wonen eerst 30 huurwoningen (28 sociaal en 2 vrije sector) met behulp van Koop Goedkoop verkocht. Met de verkoopopbrengst helpen we de 50 ‘Start Me Up’ woningzoekenden om een woning te kopen. Daarbij gebruiken we de koopformule Kopen naar Wens.

StartMeUp 1Wie hebben gereageerd op ons aanbod voor ‘Start Me Up’? 70% verdient minder dan € 33.000; een kwart zelfs minder dan € 24.000. Een ruime meerderheid is jonger dan 30 jaar. Het overgrote deel komt uit de regio. Dat laatste is opvallend omdat men vanuit heel Nederland kon reageren en er veel landelijke publiciteit was. 54% van de woningzoekenden woont nu in een huurwoning, 41% heeft nog geen woning. Een enkeling komt uit een koopwoning. Dit zijn meestal gescheiden mensen.

Een spectaculair effect wordt zichtbaar. Voor de verkoop hielpen we 30 huishoudens aan een woning. Aan het eind staat de teller op 80 huishoudens. Met ons geld doen we dus 2,5 keer zoveel. Voor Dudok Wonen vormt het een aansporing om door te gaan op de ingeslagen weg.