Wie zit te wachten op ons visitatierapport?

Het succes van een corporatie hangt in hoge mate af van twee zaken: doen we het goede werk en doen we dit werk goed. In de sector werken we op dit moment vooral aan ‘het werk goed doen’. Daarbij wordt ruim aandacht besteed aan efficiency en risicobeheersing. Hierbij wordt veelal teruggevallen op benchmarks om te zien hoe een corporatie het doet ten opzichte van een ander. Om te bepalen of we ‘het goede werk doen’ is het instrument van de visitatie ontwikkeld.

Als Dudok Wonen zijn wij recent als eerste corporatie voor de tweede keer gevisiteerd volgens het nieuwe visitatiesysteem. De uitkomsten waren positief. Over bijna de gehele breedte scoorden wij beter dan vier jaar geleden. Zoiets is natuurlijk leuk om te constateren. De uitkomsten van de visitatie hebben we breed bekendgemaakt. We hebben niet geschroomd om ook onze zwakkere punten te noemen. En nu komt mijn verbazing. Er wordt door niemand op gereageerd. Ook de pers vindt het nauwelijks interessant. Hoe komt dit? Is goed nieuws geen nieuws? Of ligt het ergens anders aan.

Natuurlijk weet ik dat een visitatierapport niet bedoeld is om jezelf te prijzen. Het is in eerste instantie bedoeld om jezelf te blijven verbeteren. Uit het rapport blijkt dat ons lerende vermogen de afgelopen jaren groot was. Zo bekijk ik het nieuwe visitatierapport dan ook maar; het daagt ons uit om te blijven leren, te verbeteren en het juiste werk te doen. Dat blijft onze opgave. Wij doen dat met plezier. Tegelijkertijd laten we niet los dat een visitatierapport een goed hulpmiddel is om extern verantwoording af te leggen. En dat we daarbij geen reacties krijgen op ons visitatierapport, beschouwen we dan maar als een compliment.